För studenter på kursen Organsystemens struktur och funktion (OSOF), 26,5 hp kurskod 2TL052

Kursen beskriver människokroppens struktur och funktion med ledning av ämnena anatomi, histologi, neurovetenskap och fysiologi. Studentens kunskaper om struktur och funktion utvecklas stegvis i fyra moment med två inledande moment fokuserade på organsystemens struktur och funktion, varefter ett tredje fördjupande moment följer som belyser huvudets och halsens anatomi. I ett avslutande fjärde moment sker en integration av kunskaperna om organsystemens struktur och funktion.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Björn Meister

Kursansvarig, Examinator
Profile image

Elinor Schüberg

Utbildningsadministratör

Neuro Kursexpedition

Berzelius väg 3. Plan. 6

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande

Se till att din ansökan är komplett för att den ska kunna behandlas så snabbt som möjligt. Din ansökan ska innehålla:

Ansökningsblankett underskriven, sparad som pdf

Resultatintyg

Kursplaner för den/de kurser du har läst tidigare (som gällde då du gick kursen)

Mer information om tillgodoräknande finns på Tandläkarprogrammets hemsida:

https://utbildning.ki.se/student/tillgodoraknande-dentmed

 

Skicka in TG blanketten med bilagor till adress:

Kursexpeditionen för neurovetenskap

Elinor Schüberg

Karolinska Institutet 

Berzelius väg 3 

171 77 STOCKHOLM 

E-mail: kursexp@neuro.ki.se

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionsvariation. Ett intyg om funktionsvariation på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email funkis@ki.se .

Information: https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

 

BM
Innehållsgranskare:
Elinor Schüberg
2023-10-24