För studenter på kursen Övre luftvägsproblem - fördjupningskurs (7,5hp) kurskod 2LK074

Den här kursen vänder sig till dig som tyckte att ÖNH-momentet var spännande, men för kort.

Kursen är både bred och djuplodande, vilket gör den till en utmärkt förberedelse inför AT.

Kursplan

-
- Foto: -

Välkomstinformation

Kursen innehåller fördjupande seminarier om anatomi, uppbyggnad och funktion av luftvägarna samt genomgångar av de vanligaste (men också de mer sällan förekommande) orsakerna till luftvägsproblem/ÖNH-sjukdomar.

Du kommer att lära dig att självständigt utföra undersökning av de övre luftvägarna under okomplicerade förhållanden. Du får även lära dig hur man utför fiberendoskopi av nedre luftvägen och hur man åtgärdar ansiktsfrakturer med hjälp av osteosyntesmaterial.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

 

Aktuellt schema för kommande terminer publiceras cirka två veckor före kursstart.

All undervisning är förlagd i Huddinge förutom en del av den kliniska placeringen som är i Solna och Danderyds sjukhus.

Övergripande mål

Att tillägna sig fördjupade kunskaper inom området öron-näs- och halssjukdomar med tyngdpunkt på övre luftvägsproblem, genom att kombinera teoretiska och praktiska lärandemoment.

Undervisningsformer

 • Seminarier och föreläsningar
 • Undersökningsteknik:
  -  Allmän ÖNH-undersökning, Otoneurologisk/Yrselundersökning
  -  Fiberskopi av övre luftvägen
 • Handledd mottagning
 • Övningar på KTC Huddinge, i fiberbronkoskopi på simulator (KTC Huddinge) samt akut koniotomi/tracheotomi på docka
 • Klinisk placering
 • Egna fallpresentationer
 • Eget arbete (två och två) som presenteras i slutet av kursen.

Under den första 1,5 veckan varvas föreläsningar, seminarier och undersökningsteknik.

Därefter följer en veckas klinisk placering där du får följa klinikens verksamhet på nära håll. Du år då följa med en namngiven läkare på operation respektive mottagning. Dessa dagar avslutas med ca 1 timmes gemensam diskussion där du får chansen att presentera något intressant fall du sett under dagen. Under dessa dagar är även inbokat simuleringsövning med fiberbronkoskopi på KTC Huddinge.

Tid finns avsatt för det egna arbetet som sedan ska presenteras för kursledare samt de andra kursdeltagarna i slutet av kursen. Varje grupp (2 personer) gör en presentation och kommer även att på opponera på en annan grupps presentation. Vi kommer med förslag på frågeställningar men du kan också välja något som särskilt intresserar dig. Det här arbetet utgör tillsammans med ett förhörsseminarium kursens examination.

Efter juluppehållet kommer du att ha 3 halvdagspass med handledd mottagning, där du träffar patienter under handledning av kursledare.

Det finns också möjlighet till auskultation på akuten, mottagningar och operation under hela kursen.

Obligatoriska moment

 • Seminarier
 • Undersökningsteknik
 • Bronkoskopisimulering
 • Klinisk placering
 • Handledd mottagning
 • Redovisning av eget arbete
 • Förhörsseminarium
 • 1 Jourpass

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Anna Granath

Studierektor
8 585 800 00

Agneta Wittlock

Administratör
AG
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2023-05-05