För studenter på kursen Övre luftvägsproblem - fördjupningskurs (7,5hp) kurskod 2LK074

Den här kursen vänder sig till dig som tyckte att ÖNH-momentet var spännande, men för kort.

Kursen är både bred och djuplodande, vilket gör den till en utmärkt förberedelse inför AT.

Kursplan

-
- Foto: -

Välkomstinformation

Kursen innehåller fördjupande seminarier om anatomi, uppbyggnad och funktion av luftvägarna samt genomgångar av de vanligaste (men också de mer sällan förekommande) orsakerna till luftvägsproblem/ÖNH-sjukdomar.

Du kommer att lära dig att självständigt utföra undersökning av de övre luftvägarna under okomplicerade förhållanden. Du får även lära dig hur man utför fiberendoskopi av nedre luftvägen och hur man åtgärdar ansiktsfrakturer med hjälp av osteosyntesmaterial.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

 

Aktuellt schema för kommande terminer publiceras cirka två veckor före kursstart.

All undervisning är förlagd i Huddinge förutom en del av den kliniska placeringen som är i Solna och Danderyds sjukhus.

Övergripande mål

Att tillägna sig fördjupade kunskaper inom området öron-näs- och halssjukdomar med tyngdpunkt på övre luftvägsproblem, genom att kombinera teoretiska och praktiska lärandemoment.

Undervisningsformer

Undervisningsformer

 • Seminarier
 • Föreläsningar
 • Demonstrationer
 • Undersökningsteknik allmän ÖNH
 • Undersökningsteknik med fiberlaryngoskopi
 • Handledd mottagning
 • Praktisk träning; fiberbronkoskopi i simulator samt akut koniotomi/tracheotomi  på luftvägsmodell.
 • VFU med kliniska placeringar och egen fallpresentation

Examinationer

 • Eget arbete som presenteras i slutet av kursen (formativ bedömning)
 • Skriftligt prov (dugga)

All teoretisk undervisning samt praktisk träning är förlagd i Huddinge. VFU är förlagd till Huddinge, NKS-Solna och Danderyds sjukhus.  

Vecka 1+2 varvas föreläsningar, seminarier och undersökningsteknik. Enstaka seminarier och föreläsningar finns också inlagda längre fram i schemat.

Vecka 3 är det VFU. Varje student får följa en namngiven läkare på operation respektive mottagning. På fredagen denna vecka får alla studenter göra en muntlig presentation av ett utvalt patientfall.

Vecka 4 är det VFU i form av tre halvdagspass/grupp med handledd mottagning. Studenterna undersöker och handlägger patienter under handledning.

Tid finns avsatt för det egna arbetet som presenteras för kursledare och kursdeltagare. Varje grupp (2 personer) gör en presentation och kommer även att på opponera på en annan grupps presentation.  Det arbetet utgör också en del av kursens examination.

Obligatoriska moment:

 • Seminarier
 • Undersökningsteknik
 • Bronkoskopisimulering
 • Trakeotomiträning
 • Demonstration Röntgen
 • VFU placering med egen fallpresentation
 • Handledd mottagning
 • 1 jourpass
 • Redovisning av eget arbete 
 • Skriftligt prov (dugga)

Vad gäller om man missar ett obligatoriskt moment?

Det är upp till kursledaren i första hand att bedöma hur du kan ta igen förlorade obligatoriska moment med olika individuella lösningar. Obligatoriska moment är till för att vi skall garantera att studenterna får den nödvändiga kunskap och träning som krävs för att uppnå lärandemålen.

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Anna Granath

Studierektor
8 585 800 00

Agneta Wittlock

Administratör
AG
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2023-11-07