För studenter på kursen Praktisk optometri 2 (3,5 hp) kurskod 1OP041

Kursen syftar till att studenten utför fullständiga synundersökningar och tillverkar glasögon enligt recept. För att få en uppfattning om den kliniska verksamheten på företagsnivå praktiserar studenterna hos på förhand godkända optikerföretag eller på en mottagning inom ögonvården. Studenten gör kliniska övningar med externa patienter under handledning.

Kursplan

Information

Detta är en valbar kurs på optikerprogrammets sjätte och sista termin.

Kursen omfattar endast en del av den valbara perioden (3,5 hp av totalt 7,5 hp).

Om du väljer denna kurs ska du också välja en kurs som omfattar 4 hp, i programmets utbud av valbara kurser.

Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats, se mer information på programwebbens sida om valbar period.

Antalet deltagare på kursen är obegränsat.

Schema

Praktisk kurs - tider ges av praktikplatsen till studenterna.

Kursvärdering

Senaste kursvärdering

Kontaktuppgifter

 

Annika Botes

Kursledare

Jaana Johansson

Administratör
JJ
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2022-11-01