För dig som är student på Optikerprogrammet Valbar period

Under den näst sista terminen på KI:s optikerprogram infaller en "valbar period" på 5 veckor (7,5 hp). Här kan du läsa mer om hur denna period är uppbyggd och vilka kurser som finns att välja på.

Den valbara perioden ligger de fem sista veckorna på programmets termin 5, och omfattar 7,5 hp. Som namnet antyder så finns det en viss frihet att själv påverka denna del av din optikerutbildning.

De allra flesta studenter väljer att läsa valbara kurser för optikerstudenter, se lista nedan för aktuellt utbud av kurser att välja mellan.

Den som vill kan istället passa på att resa på utbyte vid något av programmets partneruniversitet. Om detta lockar dig så läs genast mer på sidan Utbytesstudier, eftersom ett utbyte kräver mycket planering och du behöver vara ute i god tid!

Det finns också möjlighet att ansöka om att beviljas tillgodoräknande (TG) på hela eller delar av den valbara perioden, på grundval av tidigare studier eller andra meriter, som på relevant sätt breddar eller fördjupar dina studier på optikerprogrammet. Om du vill veta mer om TG, se under rubriken Tillgodoräknande på sidan Studieinformation och regler.

Valbar period HT21

Under programmets valbara period läser du antingen en lång A-kurs (7,5 hp) eller två kortare kurser; en B-kurs (3,5 hp) + en C-kurs (4 hp).

Hösten 2021 gäller följande datum för den valbara perioden och de olika kurserna:*

  • Valbar period, hela: 13 december - 16 januari (A-kurs, 7,5 hp)
  • Valbar period, del 1: 13 december - 29 december (B-kurs, 3,5 hp)
  • Valbar period, del 2: 30 december - 16 januari (C-kurs, 4 hp)

*Kursen Global optometri och synscreening är ett undantag, se mer info längre ner!

Den valbara perioden avslutas med en gemensam träff för samtliga studenter i samband med terminsslut.

Kurser att välja mellan

Se respektive kurswebb (länkar nedan) för information om ansvarig kursledare, kursplan m.m.

Praktisk optometri

Du kan välja att göra praktik på hela eller delar av den valbara perioden, du väljer då en (1) av kurserna nedan. Vilken du ska välja beror på hur mycket du vill praktisera och när:

1OP040 Praktisk optometri 1 (7,5 hp)
1OP041 Praktisk optometri 2 (3,5 hp)
1OP042 Praktisk optometri 3 (4 hp)

Om du väljer någon av de korta kurserna i praktisk optometri, måste du också välja en (1) valbar kurs inom ett annat ämne.

Valmöjligheterna är stora och du kan till exempel praktisera i en optikerbutik, inom ögonsjukvården eller laserkirurgi. Vi råder dig självklart att praktisera inom ett område eller en inriktning som du vill lära dig mer om!

Under vissa förutsättningar kan det finnas möjligheter för dig att göra praktikkursen utomlands, se Utbytesstudier.

Obs! att du själv måste kontakta stället som du vill praktisera på för att ordna din praktikplats. När du och din blivande praktikplats har en muntlig överenskommelse ska du informera kursledaren om detta, med namn och kontaktuppgifter till både praktikplatsen och din blivande handledare. Vid kursstart är det mycket viktigt att din handledare kontaktar kursledaren och att du registrerar dig på kursen i Ladok.

Antalet deltagare på kurserna i praktisk optometri är obegränsat.

Ekonomi och juridik

Du kan välja att läsa "Ekonomi och juridik för optiker" på en del av den valbara perioden. Du väljer då en (1) av kurserna nedan, plus en (1) valbar kurs inom ett annat ämne. Obs! att du alltså inte kan läsa Ekonomi och juridik under hela den valbara perioden.

1OP029 Ekonomi och juridik för optiker 2 (3,5 hp)
1OP030 Ekonomi och juridik för optiker 3 (4 hp)

Det här är kurser som vänder sig särskilt till dig som planerar att arbeta i eller kanske om några år själv driva en optikerbutik.

Kurserna är distanskurser helt via Canvas. Du studerar på egen hand med stöd av det material som finns i ditt kursrum i Canvas. Även examinationen sker via uppgifter i Canvas.

Antalet deltagare på kurserna i ekonomi och juridik är obegränsat.

Global optometri och synscreening - utgår HT21 på grund av covid-19-pandemin

Du kan välja kursen "Global optometri och synscreening" som täcker hela den valbara perioden. I kursen ingår själva resan med den ideella organisationen Vision for All, men också för- och efterarbete med anledning av resan.

1OP080 Global optometri och synscreening (7,5 hp)

Om du vill vara med och göra skillnad för människor som annars inte har råd med synundersökningar och glasögon, så vill vi varmt rekommendera dig att ta detta tillfälle!

Obs! att antalet deltagare på kursen Global optometri och synscreening är begränsat.

Anmälan till valbara kurser

Sista anmälningsdag för kurser på valbar period HT21 är ..... 2021. 

Obs! att du inte kan anmäla dig till en B- och C-kurs i samma ämne. Det är inte möjligt att byta kurs när din anmälan har lämnats in.

Skicka eller lämna ifylld anmälan till optikerprogrammets administratör Jaana Johansson, jaana.johansson@ki.se.