För dig som är student på Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet Studentvalda fördjupningskurser (SVK) och utbytesstudier

Om du ska på utbytesstudier under SVK-perioden på en termin behöver du beakta ett par specifika aspekter både vid planeringen av utbytet och i samband med ansökan till SVK. Tänk på att du måste skicka in en ansökan om SVK även om du ska på utbytesstudier under SVK-perioden.

Planering av utbytet

Vill du läsa en SVK inom ett av KI:s utbytesprogram ska du följa samma regler som gäller för övrig SVK. Kurserna ska innebära en fördjupning och/eller breddning av motsvarande studier under grundutbildningen på läkarprogrammet och auskultation ska inte utgöra huvudkomponent.

Planerar du att åka på ett utbyte som sträcker sig över en hel termin så ska du kontakta den ansvariga ämnesföreträdaren (vanligtvis ordförande för temakollegiet) för att i samråd med denna göra dina kursval vid ansökan till det utländska värduniversitetet. Om SVK ingår i terminen så ska även detta tas upp i diskussionen med ämnesföreträdaren.

Då görs nämligen i samma bedömning också en bedömning av vad som i så fall utgör fördjupning till temakursen. Vanligtvis sker alltså en samlad bedömningen av studierna INFÖR utbytet. Var noga med att beaktta omfattningen av studierna så att SVK-periodens omfattning stämmer överens med utbytets. Om de inte stämmer överens så ska du och ämnesföreträdaren komma fram till hur studierna ska kompletteras. 

Ansöka till SVK och utbyte samtidigt?

Om du har sökt utbytesstudier som infaller under SVK-perioden så ska du välja alternativet "Annan kurs" som första prio i din SVK-ansökan och specificera att det gäller utbytesstudier.

Skulle utbytet av något skäl så småningom inte bli genomförbart gör vi förstås vad vi kan för att då erbjuda dig plats på SVK enligt dina önskemål under alternativ 2, 3 osv.

Skulle du istället vilja välja SVK i första hand, dvs att du väljer en kurs som prio 1 i ansökan till SVK, så stryks du från utbytesstudieansökan (inkl ansökan om restplats) i och med att du placeras och antas till en SVK. Du kan alltså INTE stå som sökande till BÅDE utbytesstudier och samtidigt antas till SVK. 

Om ditt utbyte inte inkluderar motsvarande SVK-veckor som studierna vid KI så måste du givetvis söka en kurs för att få tillräckligt med högskolepoäng.

 

Mer information om hur du gör för att ansöka om tillgodoräknande av utbytesstudier

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-05-16