För studenter på kursen Tema professionell utveckling - Fysioterapi som ämne och yrke (3 hp) kurskod 1FY016

Kursen syftar till att ge dig en introduktion till fysioterapi som ämne och yrke. Kursen tar upp yrkets historia och utveckling, olika karriärvägar inom fysioterapi, roller och branscher som fysioterapeuten verkar i, introduktion i fysioterapeutisk terminologi och teoretiska referensramar, introduktion i bibliotekskunskaper samt portfolio och verktyg för lärande.

Kursplan

Inför kursstart

Välkommen till fysioterapeutprogrammet och den inledande kursen Tema professionell utveckling - Fysioterapi som ämne och yrke.

Kursstart VT23: Mer information kommer närmare kursstart.

Canvas

Cirka en vecka innan kursen startar kommer du att få tillgång till lärplattformen Canvas.

Observera att innehållet kommer att uppdateras med länkar.

Kollo

Under den första kursen på programmet bjuder Medicinska föreningen, fysioterapeutsektionen, in till två dagars kollo. Du som deltar får möjlighet att lära känna dina nya kurskamrater, nätverka med äldrekursare och få svar på frågor om utbildningen.

Välkommen till Karolinska Institutet!

Vägledning till dig som är ny student på fysioterapeutprogrammet.

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19.

 

 

Schema

Schema för VT23 publiceras senast två veckor innan kursstart.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Anna Pettersson

Kursansvarig och examinator

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.