För studenter på kursen Tema professionell utveckling - Fysioterapi som ämne och yrke (3 hp) kurskod 1FY016

Kursen syftar till att ge dig en introduktion till fysioterapi som ämne och yrke. Kursen tar upp yrkets historia och utveckling, olika karriärvägar inom fysioterapi, roller och branscher som fysioterapeuten verkar i, introduktion i fysioterapeutisk terminologi och teoretiska referensramar, introduktion i bibliotekskunskaper samt portfolio och verktyg för lärande.

Kursplan

Inför kursstart

Välkommen till fysioterapeutprogrammet och den inledande kursen Tema professionell utveckling - Fysioterapi som ämne och yrke.

Kursstart HT24: Måndagen den 2 september 2024. Mer information kommer närmare kursstart.

 

Välkommen till Karolinska Institutet!

På sidan Ny student och i välkomstbrev som skickas ut i samband med att du får ditt antagningsbesked hittar du bland annat information angående ditt studentkonto, registrering och upprop. 

Canvas

När du registrerar dig till kursen via Ladok kommer du att få tillgång till kursrummet via lärplattformen Canvas. Observera att innehållet i kursrummet kommer att uppdateras med länkar.

 

Kollo

Under den första kursen på programmet bjuder Medicinska föreningen, fysioterapeutsektionen, in till två dagars kollo. Du som deltar får möjlighet att lära känna dina nya kurskamrater, nätverka med äldrekursare och få svar på frågor om utbildningen.

 

 

Schema

Schema VT24.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Anna Pettersson

Kursansvarig och examinator
Profile image

Helena Sandström

Utbildningsadministratör
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursrummet i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AP
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2024-05-14