För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Utbytesstudier

Delar av det studierna i det sexåriga läkarprogrammet kan förläggas utomlands i enlighet med Karolinska Institutets internationella policy och inom ramen för programmets internationella utbyten.

Det sexåriga läkarprogrammet kommer att kunna erbjuda goda möjligheter till utbyte liksom i det 5,5-åriga programmet. Internationaliseringsarbetet kommer att ske i linje med Karolinska Institutets mål för internationalisering. Eftersom det sexåriga läkarprogrammet är under uppbyggnad har organisationen för utbyten ännu inte fastställts.

Generell information om utbytesstudier vid Karolinska institutet