För dig som är student på Psykologprogrammet Valbar period

Under termin 6 på KI:s psykologprogram infaller en "valbar period" på 15 veckor (22,5 hp). Här kan du läsa mer om hur denna period är uppbyggd och vilka kurser som finns att välja på.

Valbara kurser

Under valbar period kombinerar du ihop valbara kurser om totalt 22,5 hp. Vilka kurser som finns att välja på varierar mellan åren. Utbudet består av dels programspecifika valbara kurser som bara erbjuds studenterna på psykologprogrammet, dels vissa programöverskridande valbara kurser som erbjuds studenter även på andra program vid KI. Om du - som de allra flesta av våra studenter - följer programmets vanliga planering och läser hela den valbara perioden vid KI, ska minst 7,5 hp av periodens totala 22,5 hp utgöras av programspecifika valbara kurser.

Platsgaranti och inte

Platsgaranti gäller för samtliga programspecifika kurser, förutsatt att tillräckligt många studenter har sökt en kurs, eftersom den annars ställs in. Några undantag finns: Kursen "Examensarbete i psykologi" (15 hp) ställs inte in oavsett antal sökande studenter. Kursen "Klinisk forensisk psykologi" har begränsat antal platser. Även för de programöverskridande kurserna finns vissa platsbegränsningar, det är därför viktigt att du i din ansökan uppger reservalternativ. Kontakta ansvarig administratör för valbar period för aktuell information, se Kontaktuppgifter.

Kombinera kurser tidsmässigt

Det är ditt ansvar att tidsmässigt se över hur du kan koordinera dina studier utifrån vilka valbara kurser (såväl första- som andra- och tredjehandsval) du ansöker till. Du kan till exempel inte kombinera två kurser som båda går på helfart under samma period. Se kurswebb för respektive kurs för information om hur kursen är upplagd, tidigare scheman etc.

Utbytesstudier på valbar period

Det finns möjlighet att ansöka om utbytesstudier under valbar period. Observera att ansökan om detta ska göras redan under termin 4. Om det skulle uppstå problem med utbytet blir du placerad på programspecifika valbara kurser med platsgaranti.

Tillgodoräknande på valbar period

Det finns också möjlighet att söka tillgodoräknande på hela eller delar av valbar period, på grundval av tidigare studier som på relevant sätt breddar eller fördjupar dina studier på psykologprogrammet. En ansökan om TG inför kommande valbar period, ska lämnas in senast samma datum som ansökan till valbara kurser (se längre ner på denna sida).

Kursutbud programspecifika valbara kurser, VT21*

2PS041 Hälsobeteende i en hållbar värld 7,5 hp

2PS015 Klinisk forensisk psykologi 7,5 hp

2PS025 Utagerande beteendeproblem hos barn och ungdomar 7,5 hp

2PS038 Alkohol- och drogberoende - diagnostik och behandling ur ett bio-psykologiskt perspektiv 7,5 hp

2PS024 Fördjupning i psykologi 7,5 hp

2PS013 Examensarbete i psykologi 15 hp

Kursutbud programöverskridande valbara kurser, VT21*

2XX066 Global hälsa/ Global Health (ges på engelska) 7,5 hp

1XX003 Mindfulnessbaserad stresshantering 7,5 hp

2XX042 Tillämpad beteendemedicin inom primärvården 7,5 hp

2XX028 Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård 7,5 hp

2XX041 Fysisk aktivitet som prevention 7,5 hp

* Presenterat kursutbud gäller med reservation för att kurser kan komma att ställas in till exempel vid för få sökande.

Ansökan till valbara kurser

Sista ansökningsdag för kurser på valbar period VT21 är 11 oktober 2020. 

Besked om plats på valbara kurser ges i månadsskiftet november/ december. Det är inte möjligt att byta kurs när ansökningsblanketten lämnats in.

Ansökningsblankett

Undertecknad (!) ansökan scannar/ fotar och mailar du till ansvarig administratör för valbar period, se Kontaktuppgifter. Du kan också lägga din ansökan i den vita brevlådan på Nobels väg 9 eller skicka den per post. Märk då kuvertet "Valbar period".