För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Valbara kurser

Under det sista året ingår en valbar kurs omfattande 7,5 hp där du ges möjlighet till att fördjupa dig inom ett område som du finner särskilt intressant för din kommande yrkesfunktion. Den valbara kursen läser du i termin 5.

Viktiga datum inför HT21

  • 17 maj - Anmälan på antagning.se öppnar
  • 1 juni - Sista dag att anmäla sig till valbar kurs 
  • ca 22 juni -  Antagningsbesked publiceras på antagning.se 
  • 30 augusti - Termins- och kursstart

Anmälan till valbar kurs 

Det är viktigt att du anmäler dig till valbar kurs inom ansökningstiden. Sen anmälan kommer att behandlas efter det att platserna har fördelats till de som anmält sig i rätt tid. 

Samtliga studenter ska anmäla sig via antagning.se. Där finns en särskild inloggningssida för valbara kurser på KI.

Du loggar in med dina KI-uppgifter. Det finns två länkar i inloggningsrutan – ”Är du redan student” - står det där du ska logga in. Sök fram Karolinska Institutet innan du söker kursen.

Var noga med att läsa anmälningsguiden för valbar kurs på Sjuksköterskeprogrammet HT21 som du hittar under dokument längre ner på denna sida.

Din anmälan

I din anmälan ska du anmäla dig till sammanlagt fem kurser och rangordna dem efter dina önskemål. Det är inte tillåtet att byta efter sista anmälningsdag, så var noga med din rangordning. Det är heller inte tillåtet att byta efter det att du fått ditt antagningsbesked. Den kurs som du helst vill bli antagen till ska du prioritera högst upp i din anmälan. Antalet platser per kurs är begränsat. Det är därför viktigt att du anmäler dig till fulla antalet kurser eftersom det inte är säkert att du antas till något av dina högst prioriterade alternativ.

Alla ska ansöka om valbar kurs, dvs du ska ansöka även om du planerar att ansöka om tillgodoräknande.

Byte av prioritering av kurser i din anmälan: Fram till sista anmälningsdag kan du själv via ”Mina sidor” ändra dina val i din anmälan. När sista anmälningsdagen har passerat så ligger vald prioritetsordning fast.

I kursen Global Hälsa ingår utlandsstudier hos KIs samarbetspartners ute i världen. Kursen utgör därför vissa kostnader för dig som student. Det är också viktigt att känna till att kursen är väldigt intensiv och ger, i många fall, starka intryck. Därför rekommenderar vi, att om du känner minsta tveksamhet kring detta, överväger att välja en annan valbar kurs då det inte är tillåtet att byta kurs efter antagningsbesked. Observera att kursen Global hälsa mest troligt inte innefattar någon utlandsresa under HT21 p.g.a. den pågående pandemin.

Efteranmälan

Om du inte anmält dig till valbar kurs i tid kan endast beredas plats på kurs som har ledig plats efter urval. Behöver du göra en efteranmälan skickar du ett mail till ssk@nvs.ki.se med de kurser du vill läsa, i prioriterad ordning (fem kurser). Du kommer att beredas plats på den kurs där det finns lediga platser. När du fått besked om en kursplats är det inte tillåtet att byta.

Urval

Urval: Om det finns fler sökande än platser på en kurs så sker urval. Urvalet till valbara kurser på Sjuksköterskeprogrammet sker genom lottning.

Meriter: Du behöver inte bifoga några meriter till din anmälan. Dina behörighetsgivande meriter hämtas från KIs studiedokumentationssystem.

Kursutbud

Under terminens sista nio veckor läser du valbar kurs (7,5 hp) och kursen Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning (6 hp) enligt nedan. I vilken ordning du läser kurserna beror på vilken valbar kurs du blir antagen till.

Valbar kurs HT21

Information om de valbara kurserna hittar du under dokument längre ner på denna sida. 

 

v. 46-50 Valbar kurs, 7,5 hp, Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning, kurskod 1SJ027
v. 50-02 Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning, kurskod 1SJ027, Valbar kurs, 7,5 hp

v. 46-50

SSK33- 1SJ033 Omvårdnad vid Cancersjukdom

SSK34- 1SJ034 vårdnad av personer med akuta ohälso- och sjukdomstillstånd

SSK36- 1SJ036 Omvårdnad med fokus på allmänpediatrik och familjecentrerad omvårdnad 

v. 50-02

SSK35- 1SJ035 Sjukdomars patofysiologi och prevention 

SSK37- 1SJ037 Omvårdnad vid olika smärttillstånd

VAL66- 2XX066 Global hälsa Obs: Kursen innebär kostnader för studenten! Observera också att kursen mest troligt inte innefattar någon utlandsresa under HT21 p.g.a. den pågående pandemin.

VAL78- 2XX078 Partnerskap för hälsa hos äldre

Antagningsbesked

Ditt antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras senast ca 22 juni på ”Mina sidor” på antagning.se. Du kan bara bli antagen till en kurs. Om du blir antagen till en högre prioriterad kurs så stryks du automatiskt från alla lägre prioriterade kurser i din anmälan.

Du kan bevaka din anmälan på ”Mina sidor”, men under hela antagningsperioden kommer dina valda kursalternativ att ha status ”Handläggning pågår”. Resultatet ser du först när urvalsresultatet publiceras.

Återbud efter antagningsbesked

Om du blivit antagen till en kurs eller om det uppstår någon situation (t.ex. beviljat studieuppehåll den terminen som kursen ges) som gör att du inte vill ta din plats i anspråk så ska du kontakta: anette.stalbalk@ki.se

Tillgodoräknande

Det finns tyvärr ingen möjlighet för förhandsbesked om vilka kurser som kan tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande av valbara kurser bör lämnas in snarast. Om kursen startar innan du fått beslut om tillgodoräknande ska du påbörja den valbara kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte göra en anmälan till valbar kurs, eller att inte påbörja kursen i väntan på beslut och får avslag, kan du inte räkna med att få en kursplats eller att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Du har inte rätt att både läsa valbar kurs och få en kurs tillgodoräknad. Om din ansökan om tillgodoräknande blir beviljad innan sista anmälningsdag så ska du själv radera din anmälan från antagning.se. Blir din ansökan beviljad efter kursstart ska du meddela detta till kursansvarig.

Ansök om tillgodoräknande