För studenter på kursen Vård och omvårdnad av äldre kurskod 7KS014

Syftet med kursen är att du som student ska känna till människans friska åldrande men också ha kunskap om hälsoproblem och sjukdom relaterade till den äldre människan samt tillämpa omvårdnadsprocessen och personcentrerat förhållningssätt inom kommunal vård och omsorg.

På kurswebben för 7KS014 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: 2 januari, 09:00 i Zoom.
Preliminärt schema, se nedan.

 

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, workshops och litteraturstudier. Deltagande i workshops och seminarier är obligatoriskt.

Kursens arbetsformer syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande samt till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

Examinator bedömer om och isåfall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av 

kursansvarig.

 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering (kommer inom kort).

 

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) / Sektionen för omvårdnad

Elisabeth Asplund

Kursansvarig

Carina Söderman

Adjunkt/kursansvarig
852483689

Camilla Kristina Persson

Utbildningsadministratör
852483600

Christine Carlstedt

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

CS
Innehållsgranskare:
Camilla Persson
2023-12-11