För dig som är student på Psykoterapeut­programmet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

En stor del av psykoterapeutprogrammet på KI utgörs av klinisk praktik i form av VFU på olika enheter inom psykiatri, beroendevård och habilitering. Där skapas lärsituationer där du får tillfälle att under realistiska förhållanden utveckla din psykoterapeutiska kompetens. På denna sida hittar du information om upplägget för VFU på programmet och kraven för att få delta. Läs anvisningarna noga, både här och på de webbsidor som länkas till hos Region Stockholm.

Krav för att delta i VFU

För att få göra din praktik, som startar redan ca två veckor in på programmets första termin, behöver du ha Region Stockholms eTjänstekort och på begäran kunna uppvisa ett hälsointyg.

Följ noga anvisningarna nedan för att se till att du gör det som behövs för att uppfylla kraven för att få delta i VFU!

VFU-placeringar för bred kompetens

Programmet har ett nära samarbete både med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och privata vårdgivare som upphandlats av Region Stockholm, för att säkra tillgången till relevanta praktikplatser för alla studenter. Genom att en halvdag per vecka vara placerad på olika typer av enheter, så möter du under utbildningen en variation av kliniska situationer och frågeställningar. På så sätt ges du möjlighet att utveckla en bred kompetens för arbete med psykoterapi inom olika former av psykiatrisk vård.

Du som läser KBT-inriktning kommer redan från år 1 vara placerad på en mottagning där du möter patienter i det som brukar kallas första linjens psykiatri en dag i veckan. Det kan vara inom primärvård, till exempel en vårdcentral eller annan psykiatrisk mottagning som tar emot patienter med ångest- och/ eller depressionsproblematik. De patienter du möter det första året ska inte vara de som har en lång historia inom vården.

Du som läser specialistinriktningen för psykologer har själv ansvar för att finna lämpliga patienter under år 1, för att sedan under år 2 och 3 vara placerad på någon av de enheter som KCP samarbetar med.

Upplägg

VFU-placeringarna är kopplade till den kliniska kursen Psykoterapeutisk klinik 1–3 för dig som går KBT-inriktning eller Psykologisk/ psykoterapeutisk klinik 1–3 för dig som går specialistinriktning.

Under de kliniska dagarna arbetar du med bedömningssamtal och med att bedriva psykoterapier. Dessutom deltar du i ett undervisningsteam där kliniska lärare från respektive enhet ansvarar för undervisningen. Under en arbetsdag kommer du vanligtvis att ha en patient i bedömningssamtal och möta en eller flera patienter i psykoterapi. Handledningen av det psykoterapeutiska arbetet med patienterna sker i anslutning till den teoretiska undervisningen.

Det första studieårets VFU är förlagd till vårdcentraler eller motsvarande mottagningar.

Andra året placeras programmets studenter på enheter inom allmänpsykiatri, beroendevård och enheter som behandlar patienter med ätstörningar.

Det tredje årets VFU sker på enheter som behandlar patienter med psykotiska syndrom, neuropsykiatriska störningar, komplexa kognitiva funktionsnedsättningar eller svårare personlighetssyndrom.

Krav inför VFU

JoBSH - grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien

För att få göra din praktik, som startar redan ca två veckor in på termin 1, behöver du ha Region Stockholms eTjänstekort. Du som inte redan har detta måste så snart som möjligt inför studiestarten på termin 1 göra och blir godkänd på den webbaserade kursen JoBSH, vilket är ett krav för att få eTjänstekortet. Så snart som du har registrerat dig på programmets inledande kurs, så kan du göra JoBSH-kursen.

Läs Regionens information om JoBSH-kursen och följ deras anvisningar noga. 

Du hittar JoBSH-kursen i Regionens lärplattform, Lärtorget.

eTjänstekort

Ditt eTjänstekort behöver du för att kunna logga in på särskilda datorer med access till Region Stockholms journalsystem, på KCP eller ute på din VFU-placering. Med samma inloggning och från samma datorer når du Regionens "studentdomän". Domänen är den enda plats där du kan se och hantera data om dina patienter - vilket är underlaget för all handledning på din kliniska kurs och alltså grunden för din löpande examinering på kursen. Utan Regionens eTjänstekort når du inte vare sig journalsystemet eller domänen.

När du har godkänts på JoBSH-kursen, ska du snarast men tidigast dagen efter fotografera dig för ditt eTjänstekort. Följ Regionens anvisningar för detta. Efter fotografering tar det ca två veckor tills du får information om att ditt eTjänstekort är klart för uthämtning. Du måste hämta ut ditt eTjänstekort inom tre månader efter godkänd JoBSH-utbildning - sedan makuleras kortet automatiskt. Se därför till att hämta ut ditt kort direkt när du fått kuvertet med koder för detta hemskickat till din folkbokföringsadress (!). Följ de anvisningar om uthämtning som du får från Region Stockholm.

Det är viktigt att du fullföljer processen med JoBSH och eTjänstekort för att kunna delta i din fortsatta utbildning som planerat.

All information om fotografering och hur du hämtar ut ditt eTjänstekort hittar du på följande sidor hos Region Stockholm:

Vid frågor om fotografering eller uthämtning, kontakta i första hand Regionens IT-support.

Om du har tappat bort ditt kort krävs en beställning från KI för att utfärda ett nytt kort. Maila då ditt namn och personnummer till katarina.back@ki.se.

Viktig information HT20 om uppgradering av eTjänstekort

Nu är det dags att uppgradera ditt eTjänstekort med nya SITHS e-id (en högre säkerhetsklass än ditt nuvarande kort). Observera att det gäller endast ordinarie kort som är utfärdade före 2020-02-11, reservkort går inte att uppgradera.

Behöver du hjälp med uppgraderingen kan du komma till kortkontoret under drop-in tiderna för studenterna, alltså måndag-fredag kl 15-16. Du måste ha med dig pinkoden för legitimering och underskrift. Har du inte koll på koderna, måste du beställa ett nytt kodbrev.

Det är bra om uppgraderingen sker så snart som möjligt, dock senast den 9 december 2020.

Manual för uppgradering

Mer information och kontaktuppgifter till SF IT Servicedesk som du kontaktar för att beställa nytt kodbrev, hittar du på sidan https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student/

Hälsointyg efter hälsodeklaration

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, ha gjort en hälsodeklaration och på VFU-placeringens begäran kunna uppvisa ett hälsointyg. Om du inte redan har ett aktuellt hälsointyg, eller har fått information om att din VFU-placering inte kommer att efterfråga detta, behöver du ordna detta. Verksamheterna har rätt att hindra dig från att delta i VFU utan hälsointyg, vilket kan leda till att du inte får kursen godkänd.

Hälsointyg för KI:s studenter utfärdas av Studenthälsan, efter att de gått igenom din hälsodeklaration och vid behov till exempel kompletterat ditt vaccinationsskydd. Det kan ta upp till 4 veckor innan ett hälsointyg är klart, så kontakta Studenthälsan snarast.

All information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på KI:s centrala webb om VFU, följ steg 2-4.
Läs också gärna Studenthälsans FAQ om hälsodeklaration och hälsointyg för mer information, och deras Lathund inför ifyllande av hälsodeklarationen. Vid frågor, kontakta Studenthälsan.

Obs! att hälsointyget skickas med post till din adress som du har i Ladok.

Förändras inte ditt hälsotillstånd, behåller du samma hälsointyg genom hela utbildningen.

FAQ om VFU på psykoterapeutprogrammet

Jag har redan eTjänstekort från en annan region där jag jobbar. Kan man inte bara lägga in behörigheterna för Region Stockholm på samma kort?

Nej, det går tyvärr inte.

Jag har lång resväg och har svårt att passa Regionens tider för att fotografera mig och hämta ut mitt kort. Kan jag inte få mitt eTjänstekort hemskickat mot postförskott?

Nej, det går tyvärr inte. För mer uttömmande svar eller frågor om eventuella undantag hänvisar vi dig till Region Stockholm, se länkar ovan.