För dig som är student på Psykoterapeut­programmet Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter och ansvarsområden för oss som jobbar med psykoterapeutprogrammet på Karolinska Institutet. Via länk hittar du också övrig personal på KCP. Välkommen att höra av dig!

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP)

Besöksadress

Du hittar oss på Norra Stationsgatan 69 i Stockholm. Undervisningen inom psykoterapeutprogrammet bedrivs på våning 1 och 6.

Sök din resa på www.sl.se
Närmaste hållplatser är "Torsplan" (buss), "S:t Eriksplan" (T-bana) eller "Odenplan" (pendel).

Postadress

Centrum för psykiatriforskning (CPF)
Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP)
Norra Stationsgatan 69, vån 7
113 64 Stockholm

Programdirektor

Hanna Sahlin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med dr
hanna.sahlin@ki.se, 072 201 36 53

 • Övergripande ansvar för det löpande arbetet på psykoterapeutprogrammet inkl.
 • Kvalitetsansvar och samordning av programmets ingående kurser

Studierektor

Sven Alfonsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil dr i klinisk psykologi, fil dr i medicinsk vetenskap, docent

 • Övergripande ansvar för planering, genomförande och utveckling av utbildning på KCP

Examinator

För kontaktuppgifter se respektive kurswebb, länkar finns på sidan Programöversikt

 • Betyg på kurs
 • Ansvarig för att kursens examination får en lämplig utformning och att rättningen/ bedömningen blir konsekvent (även om arbetet med att formulera eller rätta tentamensskrivningar eller muntligt examinera studenter kan delegeras till andra examinerande lärare)
 • Anpassning för dig med funktionsvariation
 • Frånvaro från obligatoriska undervisningsmoment
 • Avstämning inför examination på ej aktuell kursplan

Kursansvarig lärare (ibland samma som examinator)

För kontaktuppgifter se respektive kurswebb, länkar finns på sidan Programöversikt. Lite längre ner hittar du också länk till en sida med kontaktuppgifter till all personal på KCP.

 • Ansvar för kursens upplägg och genomförande
 • Fördelning av handledaruppdrag
 • Rekrytering av lärare
 • Avstämning inför kursdeltagande med senare kull (efter kontakt med programstudievägledare)

Programadministratör

Mariana Raneva Ivanova
mariana.raneva.ivanova@ki.se

 • Kursadministratör för programmets kurser
 • Kursscheman
 • Lokaler
 • Ansökan om TG på kurs
 • Protokoll från psykoterapeutprogrammets programråd
 • m.m.

Teknisk administration

Katarina Back
katarina.back@sll.se, 072 510 29 88

 • Passerkort
 • Teknisk hjälp allmänt
 • JoBSH
 • eTjänstekort

Sara Norring
sara.norring@ki.se, 072 529 11 86

 • Teknisk hjälp allmänt
 • Administration kring VFU-placeringar (studentdomän, diktafoner)

All personal på Kompetenscentrum för psykiatri (KCP)

Via denna länk hittar du kontaktuppgifter till samtlig personal inom KCP:s olika forskargrupper och utbildningar.

Utbildningskansli CNS

Övergripande utbildningsfrågor hanteras vid ett utbildningskansli med placering på CNS centrala administration, Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset på KI Campus i Solna. Där finns bland annat grundutbildningsansvarig (GUA), en programstudievägledare och en programhandläggare. 

Eftersom vi jobbar delvis på distans ber vi dig att boka en tid för att träffa oss på kontoret, så att vi säkert är på plats.

Post- och besöksadress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset, hiss 1, plan 5
171 77 Stockholm

Programstudievägledare för bland annat psykoterapeutprogrammet

Mirkka Määttä Pescador
studievagledare@cns.ki.se, 08 524 864 33

 • Personlig vägledning om utbildningen och studierna
 • Information om utbildningen till både antagna och presumtiva studenter
 • Studieuppehåll och återupptag av studier
 • Hjälp med studieplanering
 • Dispensärenden för tillträde till högre termin
 • Information om studievanor, studiesociala frågor och studieteknik

Obs! att studievägledaren har tystnadsplikt.
Se även KI:s samlade information om stödfunktioner som hjälper dig genom studierna!

Programhandläggare för bland annat psykoterapeutprogrammet

Åsa Borglund
asa.borglund@ki.se, 08 524 861 43

 • Ansökan om tillgodoräknande på del av program
 • Protokoll från UN CNS
 • Arvoden studentrepresentanter i UN CNS

Ledamöter i programråd och utbildningsnämnd (UN)

På sidan Programmets organisation hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöter i psykoterapeutprogrammets programråd och UN CNS.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2023-12-06