För studenter på kursen Vetenskaplig metod (3 hp) kurskod 2BM024

Kursen ger fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder och forskningsetik, systematisk litteratursökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur. Dessa kunskaper förbereder studenten för det kommande egna examensarbetet. På den här sidan hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT22

Kursstart måndag 24 oktober 2022. Kursavslut söndag 6 november 2022.

Schema publiceras 2 veckor före kursstart. 

 

Schema - föregående läsår

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Wibke Jonas

Kursansvarig

Ewa Andersson

Examinator

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare