För studenter på kursen Vetenskaplig metod (3 hp) kurskod 2BM024

Kursen ger fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder och forskningsetik, systematisk litteratursökning och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur. Dessa kunskaper förbereder studenten för det kommande egna examensarbetet. På den här sidan hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT23

Kursstart måndag 13 mars 2023. Kursavslut söndag 26 mars 2023.

Schema publiceras 2 veckor före kursstart. 

 

Schema - föregående termin

Kursanalys samt kursvärdering

Kontaktuppgifter

Wibke Jonas

Kursansvarig

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare