Studenthälsan

Välkommen till Studenthälsan! Vi finns här för dig som är student vid Karolinska Institutet, SMI – Stockholms Musikpedagogiska Institut, Södertörns, Marie Cederschiölds, Röda Korsets eller Sophiahemmets högskola under din studietid. Vi finns även här för dig som är doktorand vid KI. Vi ordnar flera gruppaktiviteter och samtal för att främja din hälsa. Vi har tystnadsplikt och alla besök hos oss är kostnadsfria.

Studenthälsan har sommarstängt från vecka 27-32. Vi öppnar åter den 15 augusti.

Hälsointyg, vaccinationer och provtagningar

Kalender

Livstilstest och inspelade föreläsningar