Uppdragsutbildning - utbildningstyper

Vi erbjuder olika typer av uppdragsutbildningar: öppna kurser, skräddarsydda kurser, platser på befintliga kurser/program och digitala utbildningar.

Öppna kurser

En öppen kurs betyder att deltagarna i kursen kommer från olika arbetsgivare. Att delta på en öppen utbildning innebär att deltagaren får nätverka och träffa kollegor inom samma bransch. Du kan som enskild arbetstagare anmäla dig och delta i utbildningen om avgiften betalas av din arbetsgivare. Se samtliga aktuella kurser här.

Skräddarsydda kurser

Skräddarsydda utbildningar utgår från varje uppdragsgivares specifika behov av innehåll, omfattning och utbildningssätt. Vi kan erbjuda kortare utbildningar där deltagaren får en sammanfattning av aktuell kunskap inom ett väl avgränsat område. Vi kan också erbjuda längre poänggivande utbildningar där kvalitetskraven är desamma som på ordinarie utbildning.

Platser på befintliga kurser/program

På en del av våra ordinarie program och kurser kan vi erbjuda kursplatser som uppdragsutbildning. Detta innebär att en yrkesverksam deltagare samläser med studenter i en reguljär kurs på Karolinska Institutet. Kontakta oss gärna för mer information. . 

Digitala utbildningar

KI Uppdragsutbildning erbjuder också digitala utbildningar för dig som vill kombinera kompetensutveckling och arbete, du slipper resdagar och kan studera när det passar dig. Vi har helt och delvis webbaserade utbildningar i vår kurskatalog, vi kan även skräddarsy en digital utbildning för just er organisation.

Exempel på befintliga digitala utbildningar hos KI Uppdragsutbildning

Michelle Azorbo
2023-10-20