Introduktion till svensk hälso- och sjukvård för personal med utländsk utbildning

En helt webbaserad introduktionskurs för hälso- och sjukvårdspersonal med utbildning från länder utanför EU/EES. Kursen avser att introducera personal med utländska legitimationsyrken till den svenska hälso- och sjukvården och påskynda deras etablering på arbetsmarknaden. Den innehåller en grundläggande orientering om den svenska hälso- och sjukvården och är utvecklad för att underlätta för personer med utbildning från länder utanför EU/EES i processen mot en svensk legitimation.

Webbutbildningen är kostnadsfri och tar ca 5 veckor på kvartsfart. Den består av flera delar som kan göras i ett svep eller delas upp på flera olika tillfällen. Varje del har lärandemål som inkluderar kunskaper och förståelse, färdigheter och förhållningssätt och varvas med reflektioner och fallbeskrivningar. Utbildningen har uppdaterats på initiativ av Huddinge kommun med medel från Länsstyrelsen Stockholm. 

Kursinnehåll

  • Hur är vården organiserad och uppbyggd
  • Ansvarsfördelning inom vården - stat, kommun, landsting
  • Patientcentrerad vård
  • Särskilda behov hos barn, kvinnor och äldre
  • Patientsäkerhet
  • Sjukförsäkring och Försäkringskassan
  • Kulturella likheter och olikheter

Vill du ha hjälp så är du välkommen att kontakta: support-webbutbildning@ki.se

Har du redan anmält dig till kursen? Här kan du logga in igen.

Petra Hellbom
2024-01-09