Introduktion till svensk hälso- och sjukvård för personal med utländsk utbildning

Karolinska Institutet har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges läkarförbund tagit fram en helt webbaserad introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Den innehåller en grundläggande orientering om den svenska hälso- och sjukvården och är utvecklad för att underlätta för personer med utbildning från länder utanför EU/EES i processen mot en svensk legitimation.

Klicka här för att anmäla dig, ange kod D6LBMD 

Ange D6LBMD för att gå med, har du inte redan ett konto i lärplattformen Canvas kan du skapa det via länken. Det är viktigt att du anger din e-postadress för att kunna få ditt lösenord.

Webbutbildningen är kostnadsfri och tar ca 5 veckor på kvartsfart. Den består av flera delar som kan göras i ett svep eller delas upp på flera olika tillfällen. Varje del har lärandemål som inkluderar kunskaper och förståelse, färdigheter och förhållningssätt och varvas med reflektioner och fallbeskrivningar.

Områden som tas upp är bland annat:

  • Hur är vården organiserad och uppbyggd
  • Ansvarsfördelning inom vården - stat, kommun, landsting
  • Patientcentrerad vård
  • Särskilda behov hos barn, kvinnor och äldre
  • Patientsäkerhet
  • Sjukförsäkring och Försäkringskassan
  • Kulturella likheter och olikheter

Har du redan anmält dig?
Klicka här för att logga in om du anmälde dig innan 10 dec 2020
Klicka här för att logga in om du anmälde dig 10 december 2020 eller senare

Vill du ha hjälp så är du välkommen att kontakta: support-webbutbildning@ki.se