Utbildningstyper hos uppdragsutbildning

Vi erbjuder olika typer av uppdragsutbildningar: öppna kurser, skräddarsydda kurser, platser på befintliga kurser/program och e-lärande.

Öppna kurser

En öppen kurs betyder att deltagarna i kursen kommer från olika arbetsgivare. Att delta på en öppen utbildning innebär att deltagaren får nätverka och träffa kollegor inom samma bransch. Man kan som enskild arbetstagare anmäla sig och delta i utbildningen om avgiften betalas av arbetsgivaren. I vissa fall kan vi även anordna seminarieserier med en rad föreläsningar. Se samtliga aktuella kurser här.

Skräddarsydda kurser

Skräddarsydda utbildningar utgår från varje uppdragsgivares specifika behov av innehåll, omfattning och utbildningssätt. Vi kan erbjuda kortare utbildningar där deltagaren får en sammanfattning av aktuell kunskap inom ett väl avgränsat område. Men vi kan också erbjuda längre poänggivande utbildningar där kvalitetskraven är desamma som på ordinarie utbildning.

Platser på befintliga kurser/program

På en del av våra ordinarie program och kurser kan vi erbjuda kursplatser som uppdragsutbildning. Kontakta oss gärna för mer information

E-lärande

KI Uppdragsutbildning kan också erbjuda webbaserat e-lärande för dig som vill kombinera kompetensutveckling och arbete, du slipper resdagar och kan studera när det passar dig. Vi har helt och delvis webbaserade utbildningar i vår kurskatalog, vi kan även skräddarsy e-learning för just er organisation.

Exempel på befintlig e-lärande hos KI Uppdragsutbildning

  • "Våld i nära relationer" på uppdrag av Stockholms stad. Utbildningen ska ges till 12 000 medarbetare under 3 år.