Skip to main content

Vaccinationer

Komplettering av grundskydd

Samtliga studenter vid KIs utbildningsprogram erbjuds komplettering av vaccination mot difteri, tetanus, polio samt mässling, påssjuka och röda hund, i den mån de inte redan har ett tillfredställande skydd. De som följt det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige har, i de flesta fall, ett tillfredställande vaccinationsskydd. Inom vissa utbildningar erbjuds även vaccination mot vattkoppor, vid bristande immunitet.

Även studenter på de vård- och hälsovetenskapliga programmen på Ersta Sköndals Bräcke, Röda Korsets och Sophiahemmets högskola erbjuds komplettering av vaccinationer av respektive lärosäte.

Hepatit B

Studenter på de utbildningar vars vårdtagarnära praktik/VFU/VIL innebär ökad risk för blodsmitta erbjuds även vaccination mot Hepatit B:

 

Här vaccinerar du dig


CityAkuten Vaccination & Resemedicin
Olof Palmes Gata 9
111 38 Stockholm

Ta med till CityAkuten Vaccination & Resemedicin:
- Intyg på tidigare vaccinationer

När du kommer till CityAkuten loggar du in i Ladok och visar din ”startsida” för personalen. Detta för att verifiera vilken utbildning du går på.

I samband med ditt nybesök på CityAkuten görs en bedömning av vilka vaccinationer du eventuellt behöver komplettera med utifrån tidigare vaccinationer och rådande rekommendationer.

Till CityAkutens tidsbokning

Läs mer

Förebyggande av infektionssjukdomar och vaccinationsskydd för vårdpersonal i Stockholms läns landsting

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B, Folkhälsomyndigheten 2019