Vaccinationer

Region Stockholm har informerat KI om att studenter ute på VFU i patientnära vård kommer inkluderas i planeringen av personalvaccinationer mot covid-19.  Länk för mer info

Komplettering av grundskydd

Samtliga studenter vid KIs utbildningsprogram erbjuds komplettering av vaccination mot difteri, tetanus, polio samt mässling, påssjuka och röda hund, i den mån de inte redan har ett tillfredställande skydd. De som följt det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige har, i de flesta fall, ett tillfredställande vaccinationsskydd. Inom vissa utbildningar erbjuds även vaccination mot vattkoppor, vid bristande immunitet. 

Även studenter på de vård- och hälsovetenskapliga programmen på Ersta Sköndals Bräcke, Röda Korsets och Sophiahemmets högskola erbjuds komplettering av vaccinationer av respektive lärosäte.

Om du (eller dina föräldrar) saknar information om tidigare vaccinationer kan du vända sig till stadsarkivet i den kommun du gick i grundskolan, för att få kopia på din skolhälsovårdsjournal.

Hepatit B

Studenter på de utbildningar vars vårdtagarnära praktik/VFU/VIL innebär ökad risk för blodsmitta erbjuds även vaccination mot Hepatit B:

 

Här vaccinerar du dig 

Från den 1 juni sker all vaccination av KI studenter via Vaccinationsgruppen. 

Information om Vaccinationsgruppen och bokning
 

Ta med:
- Intyg på tidigare vaccinationer

När du kommer till Vaccinationsgruppen loggar du in i Ladok eller Canvas och visar din ”startsida” för personalen. Detta för att verifiera vilken utbildning du går på.

I samband med ditt nybesök på Vaccinationsgruppen görs en bedömning av vilka vaccinationer du eventuellt behöver komplettera med utifrån tidigare vaccinationer och rådande rekommendationer.

OBS! Studenter vid övriga lärosäten vänder sig till Aleris Vaccination & Resemedicin.

Läs mer

Förebyggande av infektionssjukdomar och vaccinationsskydd för vårdpersonal i Stockholms läns landsting

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B, Folkhälsomyndigheten 2019