Vaccinationer

På den här sidan hittar du information om vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, komplettering av grundskyddet, Hepatit B eller covid-19 samt var du vaccinerar dig.

Personalvaccinationer mot covid-19

Region Stockholm inkluderar alla studenter ute på verksamhetsförlagt utbildning (VFU) i patientnära vård i planeringen av personalvaccinationer mot covid-19.

Komplettering av grundskydd

Du som studerar vid Karolinska Institutets utbildningsprogram erbjuds komplettering av vaccination mot difteri, tetanus, polio samt mässling, påssjuka och röda hund, i den mån du inte redan har skydd. De som följt det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige har, i de flesta fall, ett tillfredställande vaccinationsskydd. Inom vissa utbildningar erbjuds även vaccination mot vattkoppor, vid bristande immunitet. 

Även de som studerar på de vård- och hälsovetenskapliga programmen på Ersta Sköndals Bräcke, Röda Korsets och Sophiahemmets högskola erbjuds komplettering av vaccinationer av respektive lärosäte.

Om du (eller dina föräldrar) saknar information om tidigare vaccinationer kan du vända dig till stadsarkivet i den kommun du gick i grundskolan, för att få kopia på din skolhälsovårdsjournal.

Hepatit B

Du som studerar på de utbildningar vars vårdtagarnära praktik/VFU/VIL innebär ökad risk för blodsmitta erbjuds även vaccination mot Hepatit B:

 • Barnmorskeprogrammet
 • Kandidatprogrammet i biomedicin
 • Biomedicinska analytikerprogrammet (erbjuds även en booster-vaccination mot polio)
 • Läkarprogrammet
 • Masterprogrammet i biomedicin
 • Påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik (OBS! se kompletterande information om tuberkulos)
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen
 • Magisterprogrammet i Nutritionsvetenskap
  Gäller studenter som skriver sitt examensarbete i verksamheter där vaccination bedöms nödvändig. Ta kontakt med utbildningsansvarig först
 • Tandhygienistprogrammet
 • Tandläkarprogrammet (OBS! se kompletterande information om tuberkulos)

Här vaccinerar du dig 

 1. KI studenter sker via Vaccinationsgruppen.
 2. Studenter vid övriga lärosäten vänder sig till Aleris, Vaccination och Resemedicin Stockholm.

Glöm inte att ta med intyg på dina tidigare vaccinationer om du har det.

När du kommer till Vaccinationsmottagningen loggar du in i Ladok och visar din ”startsida” för personalen för att verifiera vilken utbildning du går på.

I samband med ditt nybesök görs en bedömning av vilket skydd du eventuellt behöver komplettera med utifrån tidigare vaccinationer och rådande rekommendationer.