Vaccinationer

På den här sidan hittar du information om vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, komplettering av grundskyddet, Hepatit B samt var du vaccinerar dig.

Komplettering av grundskydd

Du som studerar vid Karolinska Institutets utbildningsprogram erbjuds komplettering av vaccination mot difteri, tetanus, polio samt mässling, påssjuka och röda hund, i den mån du inte redan har skydd. De som följt det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige har, i de flesta fall, ett tillfredställande vaccinationsskydd. Inom vissa utbildningar erbjuds även vaccination mot vattkoppor, vid bristande immunitet. 

Även de som studerar på de vård- och hälsovetenskapliga programmen på Marie Cederschiöld högskola, Röda Korsets och Sophiahemmets högskola erbjuds komplettering av vaccinationer av respektive lärosäte.

Om du (eller dina föräldrar) saknar information om tidigare vaccinationer kan du vända dig till stadsarkivet i den kommun du gick i grundskolan, för att få kopia på din skolhälsovårdsjournal.

Hepatit B

Du som studerar på de utbildningar vars vårdtagarnära praktik/VFU/VIL innebär ökad risk för blodsmitta erbjuds även vaccination mot Hepatit B:

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Biomedicinska analytikerprogrammet (erbjuds även en booster-vaccination mot polio)
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Kandidatprogrammet i biomedicin
 • Logopedprogrammet
 • Läkarprogrammet
 • Magisterprogrammet i Nutritionsvetenskap
  Gäller studenter som skriver sitt examensarbete i verksamheter där vaccination bedöms nödvändig. Ta kontakt med Studenthälsan.
 • Masterprogrammet i biomedicin
 • Masterprogrammet i toxikologi
  Gäller studenter som skriver sitt examensarbete i verksamheter där vaccination bedöms nödvändig. Ta kontakt med Studenthälsan.
 • Masterprogrammet i Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
 • Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi
  Gäller enbart studenter som deltar i verksamheter där vaccination bedöms nödvändig. Ta kontakt med Studenthälsan.
 • Påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen
 • Tandhygienistprogrammet
 • Tandläkarprogrammet

Här vaccinerar du dig 

 1. KI studenter sker via Vaccinationsgruppen.
 2. Studenter vid övriga lärosäten vänder sig till Aleris, Vaccination och Resemedicin Stockholm. Boka tid genom att antingen ringa 010-6010311 på vardagar mellan 8-10 och 13-14 eller genom att mejla info.halsovard@aleris.se

Glöm inte att ta med intyg på dina tidigare vaccinationer om du har det.

När du kommer till Vaccinationsmottagningen loggar du in i Ladok och visar din ”startsida” för personalen för att verifiera vilken utbildning du går på.

I samband med ditt nybesök görs en bedömning av vilket skydd du eventuellt behöver komplettera med utifrån tidigare vaccinationer och rådande rekommendationer.