Examenshögtid - grundnivå

Karolinska Institutet ordnar en examensceremoni för de studenter som avslutar sin grundutbildning vid KI.

Aula Medica, campus Solna Foto: Ulf Sirborn

Kommande examensceremonier 4 juni 2021

På grund av Covid-19-pandemin kommer examensceremonierna att arrangeras digitalt.

Ceremonier fredag 4 juni 2021

  • Kl 10.00    Arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, sjuksköterskor
  • Kl 13.00    Biomedicinare, optiker, psykologer, tandläkare
  • Kl 16.00    Audionomer, logopeder, läkare, röntgensjuksköterskor

Inbjudan och information om ceremonin kommer att skickas med e-post till avgångsstudenterna i april.

Examensfest med middag

Förutsatt att läget, orsakad av pågående pandemin, förbättrats och att det är möjligt att arrangera större evenemang kommer en examensmiddag äga rum, datum meddelas senare.