Examenshögtid - grundnivå

Karolinska Institutet ordnar examensceremonier för de studenter som avslutar sin grundutbildning vid KI.

Exteriör av byggnaden Aula Medica i Solna.
Aula Medica, Solna Foto: Erik Flyg

Examenshögtiden maj-juni 2024

Datum för kommande examensceremonier för grundutbildningen är:

Fredagen den 31 maj 2024

Kl. 09:30: Arbetsterapeuter – Fysioterapeuter - Biomedicinska Analytiker - Sjuksköterskor (inkl. distans)

Kl. 13:30: Tandhygienister – Tandläkare – Psykologer – Optiker 

Kl. 17.00: Rtg sjuksköterskor – Audionomer - Logopeder – Biomedicinare - Läkare

Ceremonierna äger rum i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Nobels väg 6, KI Campus Solna

Inbjudan skickas ut till studenterna med e-post.

För kontakt maila till: examensceremoni@ki.se

Ceremonierna kommer att streamas.

Följ ceremonierna här

Examensfest med middag - lördag 1 juni

KI och studentkårerna ordnar gemensamt en examensfest med fördrink, trerätters middag med underhållning samt efterföljande dans på Berns. Endast för inbjudna studenter som köpt biljett till festen.

Examensefterfest

Medicinska Föreningen ordnar en efterfest i sina lokaler. För de som köpt biljett till Berns kommer det att åka bussar därifrån till MF.

ML
Innehållsgranskare:
Maria Lancella
2024-02-01