Examenshögtid - grundnivå

Karolinska Institutet ordnar en examensceremoni för de studenter som avslutar sin grundutbildning vid KI.

Aula Medica, campus Solna Foto: Ulf Sirborn

Examensceremonier 2022

Datum för kommande examensceremonier är:

  • Fredag 14 januari
  • Fredag 3 juni

    Examensfest med middag

    Förutsatt att läget, orsakad av pågående pandemin, förbättrats och att det är möjligt att arrangera större evenemang kommer en examensmiddag äga rum, datum meddelas senare.