Examenshögtid - grundnivå

Karolinska Institutet ordnar examensceremonier för de studenter som avslutar sin grundutbildning vid KI.

Exteriör av byggnaden Aula Medica i Solna.
Aula Medica, Solna Foto: Erik Flyg

Examenshögtiden juni 2023

Datum för kommande examensceremonier för grundutbildningen är:

Fredag 2 juni

Kl. 09.30 - cirka kl. 11.00: ceremoni för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor (inkl. distans)

Kl. 13.30 - cirka kl. 15.00: ceremoni för tandhygienister, tandläkare, psykologer, optiker

Kl. 17.00 - cirka 18.30: ceremoni för röntgen sjuksköterskor,  audionomer, logopeder, biomedicinare, läkare

Ceremonierna äger rum i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Nobels väg 6, KI Campus Solna

Ceremonierna kommer att streamas.

Följ ceremonierna här

Examensfest med middag - lördag 3 juni

KI och studentkårerna ordnar gemensamt en examensfest med fördrink, trerätters middag med underhållning samt efterföljande dans på Berns. Endast för inbjudna studenter som köpt biljett till festen.

Examensefterfest

Studentkårerna ordnar fest på Medicinska Föreningen i direkt anslutning till middagen. Studenterna som tar examen kommer in gratis.

Inbjudan kommer att skickas till studenterna med e-post.

För kontakt maila till: examensceremoni@ki.se

ML
Innehållsgranskare:
Maria Lancella
2023-05-26