Examenshögtid - grundnivå

Karolinska Institutet ordnar en examensceremoni för de studenter som avslutar sin grundutbildning vid KI.

Exteriör av byggnaden Aula Medica i Solna.
Aula Medica, Solna Foto: Erik Flyg

Examensceremonier 2022

Datum för kommande examensceremonier är:

  • Fredag 14 januari (INSTÄLLD!)
  • Fredag 3 juni

Covid-19-pandemin:

Karolinska Institutet följer folkhälsomyndighetens och regeringens regler och rekommendationer och går ut med ny information om något ändras. Se information på KIs hemsida:

https://nyheter.ki.se/information-till-medarbetare-och-studenter-om-covid-19

Examensceremonier - fredag 14 januari 2022 - är inställda

KI:s ledning har utifrån den kraftigt ökade smittspridningen beslutat att ställa in examensceremonierna. Ledningen bedömer att det, trots smittskyddsåtgärder, inte är lämpligt att samla ett större antal personer i ett sammanhang som detta, då det ju är möjligt att senarelägga ceremonin.

KI hoppas och önskar att smittspridningen går åt rätt håll och att man då, i god tid, kan återkomma med ett nytt datum för ceremonin.

Examensfest med middag - lördag 15 januari 2022 : INSTÄLLD!

KI:s ledning har utifrån den kraftigt ökade smittspridningen beslutat att ställa in Examensmiddagen på Grand Hôtel.

Inbjudan samt mer information har skickats med e-post i december.