Skip to main content

Examenshögtid - grundnivå

Karolinska Institutet ordnar ceremonier i Aula Medica, KI campus Solna, för de studenter som avslutar sin grundutbildning vid KI. Studenterna inbjuds även till gemensam examensfest med middag och dans.

Graduating students standing for a photo at Erling Perssons hall at KI's graduation ceremony
Aula Medica, KI Solna

 

Inbjudan skickas per e-post

Ceremoni

Ceremonierna inleds med fanborg och procession. Rektor håller ett välkomsttal varefter ceremonin fortsätter med omväxlande underhållning och tal till studenterna. Studenterna får komma upp på scenen i grupper för att ta emot ett kuvert med en välgångshälsning från rektor. Därefter tas en gruppbild.

Datum för nästa examensceremonier är 17 januari 2020.

Kl. 11-12.15, ceremoni för:

 • Fysioterapeuter

 • Sjuksköterskor

Kl. 15-16.15, ceremoni för:

 • Arbetsterapeuter

 • Läkare

Examensfest med middag

Lördag den 18 januari

Karolinska Institutet ordnar en fest med middag och dans till vilken alla studenter har möjlighet att köpa biljett. Festen är endast för de studenter som tar examen, ej övriga studenter eller anhöriga. Studenten betalar kuvertkostnaden. KI står för övriga kostnader så som underhållning, teknik mm.

Efterfest

Studentkårerna ordnar fest på Medicinska föreningen i direkt anslutning till middagen. Till efterfesten är även vänner och anhöriga välkomna. Inget förköp, biljetter säljs i entrén (avgångsstudenterna kommer in gratis). Klädkod är vårdad klädsel.

Kommande examensceremonier 2020

Torsdag 4 juni

Kl. 13.30 ceremoni för:

 • Arbetsterapeuter 

 • Fysioterapeuter 

 • Biomedicinska Analytiker 

 • Audionomer

 • Logopeder

Kl. 17.00 Masterceremoni för:

globala masterprogram

Fredag 5 juni

Kl. 10.00 ceremoni för:

 • Tandhygienister

 • Tandläkare 

 • Psykologer

Kl. 13.30 ceremoni för:

 • Röntgensjuksköterskor 

 • Sjuksköterskor

 • Optiker

Kl. 16.30 ceremoni för:

 • Biomedicinare

 • Läkare

Examensfest med middag

lördag 6 juni