För dig som ger pedagogiskt stöd

En student med funktionsnedsättning kan beviljas olika former av stöd i sina studier. Ibland är det en annan student som ger ett sådant stöd. Här finns information om hur detta går till, och här hittar du som ger stöd tidrapporten som du använder för att rapportera din arbetade tid.

Anteckningsstöd

Anteckningsstöd är ett komplement till deltagande i undervisning, och kan inte ersätta deltagande i undervisning. Det betyder att både studenten med behov av stöd och studenten som antecknar måste delta i samma undervisningssituation. Anteckningsstöd kan ges vid campusförlagda föreläsningar och live-sända föreläsningar, ej förinspelade föreläsningar, om inget annat överenskommits med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning.

Vad gör en antecknare? Antecknaren delar sina anteckningar med en eller flera kurskamrater, som har behov av detta. Anteckningarna ska delas digitalt samma dag som undervisningstillfället eller dagen därefter.

Vad ska en antecknare inte göra? Antecknaren ska inte tolka eller bearbeta informationen i anteckningarna. (Antecknaren får gärna diskutera innehållet i anteckningarna med studenten, men detta betraktas som gemensamma studier, vilket ligger utanför anteckningsstödet och alltså inte ger ersättning.)

Vad är ersättningen? Antecknaren får ett arvode om 80 kr per timme (exklusive semesterersättning, före skatt). Samma arvode gäller oavsett antal studenter som får del av anteckningarna.

Hur rapporterar man tid som antecknare? Antecknaren rapporterar vid fyra tillfällen per år:

  • I januari rapporteras november, december och januari.
  • I mars rapporteras februari och mars.
  • I juni rapporteras april, maj och juni.
  • I oktober rapporteras augusti, september och oktober.

Tidrapporten hittar du längst ner på denna sida. Raster ska inte rapporteras.

Hur får vi kontakt? Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning förmedlar kontakten mellan student och antecknare. Studenter kan tillkomma under kursens gång. 

Observera att funktionsnedsättning är en känslig personuppgift, vilket betyder att du inte får sprida den informationen om studenter som du får kontakt med genom ditt uppdrag. Uppgifter om studenter med funktionsnedsättning kan dessutom omfattas av sekretess. Om du till exempel ska dela anteckningar med flera studenter, använd funktionen ”dold/hemlig kopia” i ditt e-postprogram, så att studenterna inte ser varandras adresser.

Utbetalning

För utbetalning, ange ett konto på Swedbank, se https://medarbetare.ki.se/lon. Lönespecifikationen hittar du i Kivra (kräver svenskt personnummer). Vid frågor rörande utbetalning, kontakta payroll@uf.ki.se.

Viktoria Hansson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
+46 8 524 860 04
VH
Innehållsgranskare:
2023-02-23