För dig som ger pedagogiskt stöd

En student med funktionsnedsättning kan beviljas olika former av stöd i sina studier. Ibland är det en annan student som ger ett sådant stöd. Här finns information om hur detta går till, och här hittar du som ger stöd tidrapporten som du använder för att rapportera din arbetade tid.

Anteckningsstöd

Anteckningsstöd är ett komplement till deltagande i undervisning, och kan inte ersätta deltagande i undervisning. Det betyder att både studenten med behov av stöd och studenten som antecknar måste delta i samma undervisningssituation.

Vad gör en antecknare? Antecknaren delar sina anteckningar med en eller flera kurskamrater, som har behov av detta. Anteckningarna ska delas digitalt samma dag som undervisningstillfället eller dagen därefter.

Vad ska en antecknare inte göra? Antecknaren ska inte tolka eller bearbeta informationen i anteckningarna. (Antecknaren får gärna diskutera innehållet i anteckningarna med studenten, men detta betraktas som gemensamma studier, vilket ligger utanför anteckningsstödet och alltså inte ger ersättning.)

Vad är ersättningen? Antecknaren får ett arvode om 80 kr per timme (exklusive semesterersättning, före skatt). Samma arvode gäller oavsett antal studenter som får del av anteckningarna.

Hur rapporterar man tid som antecknare? Antecknaren rapporterar vid fyra tillfällen per år:

  • I januari rapporteras november, december och januari.
  • I mars rapporteras februari och mars.
  • I juni rapporteras april, maj och juni.
  • I oktober rapporteras augusti, september och oktober.

Tidrapporten hittar du längst ner på denna sida. Raster ska inte rapporteras.

Hur får vi kontakt? Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning förmedlar kontakten mellan student och antecknare. Studenter kan tillkomma under kursens gång. 

Observera att studenter med funktionsnedsättning omfattas av sekretess, vilket betyder att du inte får sprida information om dessa studenter.

Stöd av medstudent/studentstödjare

Vad gör en studentstödjare? En studentstödjares arbetsuppgifter varierar efter det behov som finns hos studenten som tar emot stödet, men några vanliga exempel är att hjälpa till med planering av studieuppgifter, att finnas tillhands för praktiska frågor om studieuppgifter, att ”påminna” med frågor som ”hur går det, har du påbörjat arbetet med…”, att stämma av hur studierna går med jämna mellanrum. I samband med att studentstödjaren anlitas hålls ett möte mellan studenten som beviljats stödet, studentstödjaren och samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, där det gås igenom vad studentstödjarens uppgift ska vara i det enskilda fallet, och ungefär hur mycket tid stödjaren förväntas lägga ner. Vanligtvis lägger studentstödjaren 5-10 timmar per månad på detta uppdrag. Stödet ges endast under terminstid om inget annat överenskommits.

Vad ska en studentstödjare inte göra? En studentstödjare ska inte göra skrivarbeten åt studenten med stödbehov, eller andra insatser som skulle kunna likställas med fusk. Stödjaren får gärna diskutera innehåll i studiematerial, men i de fall detta kan jämställas med ”gemensamma studier” ska det inte rapporteras som arbetstid, och ger alltså inte ersättning. Om en student eller studentstödjare är osäker på vad som ingår i uppdraget måste vederbörande kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, för att reda ut detta.

Vad är ersättningen? Studentstödjaren får ett arvode om 160 kr per timme (exklusive semesterersättning, före skatt). 

Hur tidrapporterar man som studentstödjare? Studentstödjaren rapporterar vid fyra tillfällen per år:

  • I januari rapporteras november, december och januari.
  • I mars rapporteras februari och mars.
  • I juni rapporteras april, maj och juni.
  • I oktober rapporteras augusti, september och oktober.

Tidrapporten hittar du längst ner på denna sida.

Hur får vi kontakt? Studenten med behov av stöd kan tillfråga en student som hen har förtroende för. Därefter hålls ett gemensamt möte med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning. En annan lösning är att samordnaren annonserar i klassen efter en studentstödjare.

Observera att studenter med funktionsnedsättning omfattas av sekretess, vilket betyder att du inte får sprida information om dessa studenter.

Anställningsavtal

Anställningsavtal (allmän visstidsanställning) skrivs vanligtvis för en termin i taget. Vid varje terminsskifte görs en avstämning om stödet ska fortsätta som tidigare eller om det ska ske någon förändring. Arbetet kan också avbrytas under pågående termin vid behov. Kontakta alltid samordnaren för studenter med funktionsnedsättning om något behöver förändras.

Utbetalning

För utbetalning, ange ett konto på Swedbank, se https://medarbetare.ki.se/lon.

Viktoria Hansson

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
+46 8 524 860 04