Skip to main content

Hur anmäler jag mig till uppdragsutbildning?

Karolinska Institutet erbjuder arbetsgivare kompetensutveckling för personal genom uppdragsutbildning inom framför allt medicin, biomedicin, vård, hälsa, omsorg och tandvård.

Vad gäller vid uppdragsutbildning?

Om du hittar en kurs som intresserar dig gäller följande vid uppdragsutbildning:

  • Privatpersoner eller enskild firma kan inte köpa uppdragsutbildning.
  • Det är arbetsgivaren som utser de personer som skall delta i uppdragsutbildningen.
  • Antagning sker löpande under året och följer INTE högskolans ordinarie ansökningsomgångar med sista anmälningsdag i april och oktober.

Kostnaden som kursen medför måste alltså din arbetsgivare stå för och det är även arbetsgivaren som avgör om du har behörighet att gå kursen. I kursbeskrivningen framgår oftast vilka förkunskaper som krävs för att man ska kunna tillgodogöra sig innehållet och att man bör vara verksam inom området som kursen ges inom.

Du anmäler dig i webbformuläret som är kopplat till den kurs du är intresserad av. Vårt aktuella kursutbud presenteras i alfabetisk ordning. Du kan även använda sökfunktionen i kursutbudet om du är intresserad av ett särskilt ämnesområde eller om du redan vet vad kursen heter.

Signerad anmälningsbekräftelse

anmälningsbekräftelse

När du anmäler dig får du en bekräftelse på skärmen och även till din mejladress som du uppgett i anmälan. Anmälningsbekräftelsen ska skrivas ut och signeras av din arbetsgivare och skickas till oss antingen per fax eller vanlig post. Anmälningsbekräftelsen är ett avtal mellan oss och din arbetsgivare och innebär att du är anmäld. Platserna fördelas till dem som skickat in bekräftelse senast 8 dagar efter anmälan, och i turordning som anmälan registrerats.

Om kursen får för få sökande förbehåller sig KI Uppdragsutbildning och kursgivaren rätten att ställa in eller skjuta på kursen till ett senare tillfälle.

Om du har frågor om din anmälan får du gärna kontakta oss.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Fax: 08-508 846 20
E-post: uppdragsutbildning@ki.se

Dokument