KI-ryggsäck till nya studenter

Alla studenter som börjar på ett av KI:s grundprogram får vid terminsstart den populära KI-ryggsäcken. Ryggsäcken hämtas ut under mässan på välkomstdagen som sker i anslutning till terminsstarten.

Missade du tyvärr välkomstdagen den 1/9? 

Fredag den 15/9 kl 11:00 - 13:00 har du möjlighet att hämta ut din KI-ryggsäck. Träffa oss vid Info-punkten i BZ-huset (samma byggnad som KIB) på campus Solna. 

Observera att detta endast gäller studenter som läser första terminen (HT23) på ett av våra grundprogram. 

En person ger en student sin KI-ryggsäck.
Ryggsäcksutdelning. Foto: Liza Simonsson

Alla nya programstudenter på KI får under sin första termin en KI-ryggsäck. Under mässan på välkomstdagen har du som är ny student vid ett av KI:s grundprogram möjlighet att hämta ut din ryggsäck. Välkomstdagen arrangeras under första veckan på terminen. Mer information om exakt datum och tid för välkomstdagen och hur du gör för att hämta ut din ryggsäck kommer via mejl innan terminsstarten. 

Hur hämtar jag ut min KI-ryggsäck?

För att hämta ut din ryggsäck måste du anmäla dig till välkomstdagen och visa upp din bokningsbekräftelse innehållande en QR-kod. Inbjudan till välkomstdagen kommer till din mejl som du registrerat i Ladok inför terminsstarten.  

Har du inte möjlighet att själv hämta ut din ryggsäck kan du be en klasskamrat eller vän att hämta ut den åt dig. Den personen behöver då ha med en kopia av din QR-kod. 

När kan jag hämta ut min KI-ryggsäck?

Vi delar ut KI-ryggsäckarna vid två tillfällen under terminen, vid välkomstdagen i Aula medica första fredagen på terminen och vid ett uppsamlingstillfälle. Information om uppsamlingstillfället skickas via mejl. Missar du dessa tillfällen har vi inte möjlighet att dela ut en ryggsäck till dig. Du har bara möjlighet att hämta ut din KI-ryggsäck under din första termin på KI. 

Får jag en KI-ryggsäck?

Du som är registrerad student vid ett av grundprogrammen på KI får en ryggsäck vid terminsstart. 

Viktigt!

Om du vill garantera att du får en KI-ryggsäck så är det viktigt att du registrerar dig för välkomstdagen och hämtar ut din ryggsäck då. Det är endast en ryggsäck per student som delas ut och endast studenter vid termin ett som får en. Om din ryggsäck mot förmodan skulle gå sönder eller dylikt behöver du själv köpa en ny.

Frågor och svar

Jag har inte fått någon inbjudan till min mejl. Hur gör jag då?

Mejla ki-student@ki.se och tala om vad du heter, vilket program du läser och personnummer så skickar vi en inbjudan till välkomstdagen.

Studentkommuni…
2023-09-07