KI-ryggsäck till nya studenter

Alla studenter som börjar på ett av KI:s utbildningsprogram får vid terminsstart den populära KI-ryggsäcken. Ryggsäcken hämtas ut under mässan på välkomstdagen som sker i anslutning till terminsstarten.

En person ger en student sin KI-ryggsäck.
Ryggsäcksutdelning. Foto: Liza Simonsson

Alla nya studenter vid ett grundutbildnings- eller masterprogram får under sin första termin en KI-ryggsäck. Ryggsäcken hämtas ut under mässan på välkomstdagen. Information om välkomstdagen och hur du gör för att hämta ut din ryggsäck kommer via mejl innan terminsstarten och på sidan för nya studenter på din programwebb

Hur hämtar jag ut min KI-ryggsäck?

För att hämta ut din ryggsäck måste du anmäla dig till välkomstdagen och visa upp din bokningsbekräftelse innehållande en QR-kod. Inbjudan till välkomstdagen kommer via mejl. 

Har du inte möjlighet att själv hämta ut din ryggsäck kan du be en klasskamrat eller vän att hämta ut den åt dig. Den personen behöver då ha med en kopia av din QR-kod. 

När kan jag hämta ut min KI-ryggsäck?

Vi delar ut KI-ryggsäckarna vid två tillfällen under terminen: välkomstdagen i Aula medica som är första fredagen på första terminen och vid ett uppsamlingstillfälle efter terminsstart. Information om uppsamlingstillfället skickas via mejl samt står på KI:s sida för nya studenter. Missar du dessa tillfällen har vi inte möjlighet att dela ut en ryggsäck till dig. Det är ditt eget ansvar att ta reda på när uppsamlingstillfället är. Information om uppsamlingstillfället publiceras efter välkomstdagen.

Får jag en KI-ryggsäck?

Du som är registrerad student på ett grundutbildnings- eller masterprogram på KI får en ryggsäck under din första termin. Du har bara möjlighet att hämta ut din KI-ryggsäck under din första termin och vid de två utlämningstillfällena. Missar du dessa tillfällen under din första termin så finns det KI-ryggsäckar att köpa på KI:s webbshop.  

Viktigt!

Om du vill garantera att du får en KI-ryggsäck så är det viktigt att du registrerar dig för välkomstdagen och hämtar ut din ryggsäck under mässan. Det är endast en ryggsäck per student som delas ut och endast programstudenter vid termin ett som får en. Om din ryggsäck mot förmodan skulle gå sönder eller dylikt behöver du själv köpa en ny.

Saknar du inbjudan till välkomstdagen?

  1. Kolla ditt programs välkomstmejl.
  2. Kolla sidan för nya studenter på din programwebb. 
  3. Kolla vilken mejladress som du har registrerat i Ladok och kolla den mejlinkorgen och skräpposten. 
  4. Kontakta ki-student@ki.se. Tala om vad du heter, personnummer och vilket program du läser.
Studentkommuni…
2024-05-28