Studiemedel och studentrabatter

Här hittar du mer information om studiemedel och Mecenat.

Studiemedel och CSN

Om du vill söka studiemedel från CSN, Centrala studiestödsnämnden, bör du göra det så fort som möjligt för att slippa vänta på utbetalningen när terminen börjar. Om du kryssade rutan för studiemedel i din anmälan ska du få en ansökningsblankett hemskickad, annars kan du beställa blanketten på CSN:s webbplats. 

Om du ska gå på ett program och ansöka om studiemedel från CSN, rekommenderas starkt att du ansöker om ett år i taget (60 hp). En ansökan som beviljas för ett helt läsår innebär nämligen att du slipper redovisa dina prestationer redan efter första terminen, utan kan vänta till sommaren efter läsårets slut. Eftersom det bara finns en helg mellan höstterminens slut och vårterminens början, hinns inte poängrapporteringen för sista kursen på termin 1 (T1) med förrän T2 har börjat. Har du inte full pott på kurserna i övrigt, riskerar du alltså ett glapp i utbetalningarna om du måste redovisa dina poäng då. Om du byter program eller slutar studera efter en termin anmäler du ändringarna enkelt till CSN.

För frågor angående studiemedel bör du i första hand ta kontakt med CSN.

Mecenat

Som student får du tillgång till Mecenats studentrabatter bland annat på resor med SL och SJ. 

Ytterliga fördelar och förmåner under din studietid får du genom ett medlemskap i någon av KI:s studentkårer

Mer information om hur du som KI-student får Mecenatkortet hittar du på Mecenatkortets webbplats

Studentkommuni…
2024-06-24