Kliniskt träningscentrum - övning ger färdighet

På KTC, Kliniskt Träningscentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna samt Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset, får du som student möjlighet att förbereda dig inför framtida patientmöten.

KTC är utrustat med attrapper, simulatorer och andra tekniska hjälpmedel. Efter att studenterna har läst om olika medicintekniska moment i teorin, visar en lärare hur man praktiskt utför momenten på attrapper som föreställer patienter. När studenterna fått genomgång i de olika momenten av lärare kan de komma till KTC och träna på egen hand.

Några exempel på praktiska övningar är bland annat att sätta sond, intuberings-, injektions-, punktions- och venprovstagningsteknik, EKG, blodtryck samt hjärt- och lungräddning. På KTC finns möjlighet att spela in övningarna så att roller och samspel kan analyseras i efterhand.

KTC anordnar även forsknings-, utbildnings-, och nätverksmöjligheter i olika former där studenter, vårdpersonal och handledare kan träffas för att diskutera och samarbeta kring patientsäkerhet.

Studentkommuni…
2024-05-08