Magister- och masterprogram

KI erbjuder magister- och masterprogram på både engelska och svenska. Notera att du söker till programmen vid olika tillfällen och att vissa program endast ges vartannat år.

Nästa tillfälle att söka globala program som ges på engelska med start HT 2024 är 16 oktober 2023-15 januari 2024.

Magister- och masterprogram som ges på svenska med start 2024-2025 publiceras här i november 2023.

Magister- och masterprogram 2024-2025

Studentkommuni…
2023-09-21