Magister- och masterprogram

KI erbjuder magister- och masterprogram på både engelska och svenska. Notera att du söker till programmen vid olika tillfällen och att vissa program endast ges vartannat år.

Anmälan till globala program som ges på engelska med start HT 2024 är öppen 16 oktober 2023 -15 januari 2024.

Anmälan till magister- och masterprogram som ges på svenska med start HT 2024 öppnar 15 mars 2024.

Magister- och masterprogram 2024-2025

Helene Svanholm
2024-01-22