Magister- och masterprogram

Karolinska Institutets erbjuder magister- och masterprogram på både engelska och svenska. Notera att du söker till programmen vid olika tillfällen och att vissa program endast ges vartannat år.

Sista anmälningsdag för våra globala program som ges på engelska är den 17 januari 2022.

Magister- och masterprogram 2022-2023

S
Studentkommuni…
2022-04-25