Barnmorske­programmet

Barnmorskeprogrammet

 • 90 hp
 • 1.5 år
 • Studiestart höst: v. 35  
 • Studiestart vår: v. 3  
 • Examen: Barnmorskeexamen och Medicine magisterexamen  

Barnmorskans yrke är självständigt och omväxlande. Arbetet är hälsofrämjande och sträcker sig genom hela livscykeln. Som barnmorska kan du arbeta inom flera olika verksamhetsområden.

Beskrivning

Som barnmorska arbetar du för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa genom prevention och rådgivning samt handlägger självständigt den normala graviditeten, födseln och eftervården. Barnmorskans område sträcker sig över hela livscykeln och det finns många olika möjligheter efter examen, såväl i Sverige som på den globala arbetsmarknaden.
 
Barnmorskans forskningsområde omfattar fertilitet, sexualitet, graviditet, födsel, amning, eftervård, abort och antikonception. Som student erbjuds du att skriva examensarbete inom ramen för pågående forskningsprojekt.

Programmet ges på avancerad nivå, omfattar tre terminer och integrerar teoretisk och klinisk kunskap inom området sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Studierna innefattar folkhälsa, beteendevetenskap, vårdvetenskap samt medicinsk vetenskap. Studentaktiverande pedagogik används och kompletteras med föreläsningar och färdighetsträning.

Närmare hälften av studietiden består av verksamhetsintegrerat lärande inom gynekologisk vård, fertilitetsreglering, mödrahälsa, förlossningsvård samt vård efter barnafödande. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är förlagd till dag, kväll och natt, vardag och helg.

Barnmorskeprogrammet präglas av en internationalisering och det finns stora möjligheter till utbytesstudier.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Som barnmorska kan du arbeta på förlossningsavdelning, med eftervård, inom mödrahälsovård, inom gynekologisk och sexuell hälso- och sjukvård och dess specialmottagningar samt med preventivmedelsrådgivning. Du kan även arbeta inom flera andra verksamheter, exempelvis på ungdomsmottagningar, fertilitetskliniker samt klimakteriemottagningar. Barnmorskor är mycket efterfrågade i internationellt arbete där de kan verka för hälsa hos kvinnor och barn. Barnmorskor kan även arbeta som egna företagare.

Anmälan HT23

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 44
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2023
 • Anmälningskod: KI-51000

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 februari 2023.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT24

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 44
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 september 2023
 • Anmälningskod: KI-52000

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 augusti 2023.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Liisa Svensson, liisa.svensson@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning