Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter (60 hp, distans)

En unik webbaserad magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och resultatet kan användas på arbetsplatsen.

Händer
Foto: Pixabay

Om utbildningen

Magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter är helt webbaserad. Den har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och resultatet kan användas på arbetsplatsen. Upplägget ger dig möjlighet att evidensbasera ditt kliniska arbete och att bättre möta personer med demens och deras behov. Undervisningen sker på engelska. 

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Silviahemmet arbetar med vård och utbildning samt främjande av forskning inom demensområdet - för högsta möjliga livskvalitet oavsett sjukdomsgrad. Du kan läsa mer om Stiftelsen Silviahemmet på deras hemsida.

  Innehåll

  Under utbildningen kommer arbetsterapeuter och fysioterapeuter att läsa vissa moment tillsammans, medan andra moment är professionsspecifika. Utbildningen leder fram till en magisterexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi.

  Gemensamma moment för arbets- och fysioterapeuter:

  Moment som läses inom respektive profession:

  • Examensarbete i arbetsterapi/fysioterapi

  Tid och plats

  Studierna bedrivs på distans via lärplattform på halvfart under fyra terminer. Kursstarten är 2021-09-27.

  Målgrupp

  Magisterutbildningen i demensvård har utvecklats för dig som är arbets- eller fysioterapeut och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen. Utbildningen vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på den egna arbetsplatsen.

  Detta är en nyttig och praktiskt användbar utbildning för dig som vill:

  • Få en djupare förståelse och kunskap om demens i olika skeden av sjukdomen och hur det är att leva med sjukdomen.
  • Få verktyg att arbeta evidensbaserat och personcentrerat med komplexa problem som berör personer med demens.
  • Få fördjupade kunskaper, både allmänt om demens och direkt kopplat till din profession.

  Behörighet

  En kandidatexamen eller en yrkesexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom arbetsterapi eller fysioterapi.

  Pris

  158 000 kr exkl. moms. Det finns möjlighet att söka stipendium hos Alzheimerfonden, för mer information se hemsida: http://www.alzheimerfonden.se

  Anmälan

  Den här utbildningen ges som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är ett sätt för arbetsgivaren att tillgodose behovet av kompetensutveckling i sin verksamhet. En enskild person kan inte vara beställare av uppdragsutbildning, utan denna form av utbildning beställs av arbetsgivaren.

  Anmäl dig så här:

  1. Fyll i anmälningsformuläret online

  2. Skriv ut en kopia av din anmälningsbekräftelse och få den signerad av din arbetsgivare

  3. Skicka en inskannad kopia av anmälningsbekräftelse med din arbetsgivares underskrift via e-post till Susanna Sjunneryd eller posta den till adressen nedan
  4. Skicka in en certifierad kopia av din kandidatexamen eller en yrkesexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom arbetsterapi eller fysioterapi via vanlig post
  5. Om din examen är utfärdad utanför Sverige, följ de steg som finns angivna i guiden "Application Process" (Se dokument längst ner på denna sida.)
  6. Skicka in dokumenten till:
   Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
   Susanna Sjunneryd
   Berzelius väg 3
   171 77 Stockholm

  Sista anmälningsdag är 2021-08-15.

  Vad tycker tidigare deltagare?

  I filmen ovan berättar kursledarna Anna-Karin Wellmer (fysioterapeut) och Anna Brorsson (arbetsterapeut) mer om vad utbildningen innehåller.

  Kontakt

  Om du har frågor, vänligen kontakta oss för mer information och personlig rådgivning. Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev