Om COPE

Materialet är en vidareutveckling av material framtaget av avdelningen för psykologi med syfte att främja studenternas psykosociala hälsa under pandemin.

COPE är en del av projektet PARASOLL som genomfördes under läsåret 2022–2023 och som riktade sig till alla studenter vid Karolinska Institutet. Projektet har initierats av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och var ett samarbete mellan flera institutioner, bland annat CNS, CLINTEC och NVS samt Studenthälsan.

EF
Innehållsgranskare:
Emma Rydberg
2023-09-13