Aula Medica

Specialist­sjuksköterske­programmet - barn och ungdom

Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser och barnsjukvård. Som specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom har du bland annat ansvar för att alla beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa. Bemötande, kommunikation och barncentrerad vård är centrala delar i utbildningen.

Beskrivning

Studierna fokuserar på hur du bäst ger professionell omvårdnad till barn och ungdom i samarbete med deras familjer, samt hur du utvecklar och bedriver folkhälsoarbete. Som specialistsjuksköterska inom barn och ungdom kan du arbeta inom till exempel barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser och inom barn- och ungdomssjukvård.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Information om distansutbildningen

Programmet bedrivs som en distansutbildning med varierande studietakt. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver god datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling utrustad med webbkamera och headset.
 
Studietakten är i princip upplagd enligt följande:

 • Teoretiska delar ca 50%
 • Verksamhetsförlagd utbildning 100%

De teoretiska kurserna och del av kurser bedrivs på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. I de kurser som innefattar både teori och verksamhetsförlagd utbildning (praktik) sker den teoretiska delen på halvfart och verksamhetsförlagd utbildning på helfart. Kursen som enbart består av verksamhetsförlagd utbildning bedrivs på helfart. Helfart under den verksamhetsförlagda utbildningen innebär en arbetsinsats på 40 timmar/vecka varav 32 timmar/vecka i verksamheten. Detta innebär att utbildningens totala längd är 3½ termin.
 
Verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och elevhälsans medicinska insatser sker under utbildningens andra och tredje kurs (termin 1) och inom barn- och ungdomssjukvård i utbildningens femte kurs (termin 2). 

Enstaka kurser har obligatoriska fysiska träffar, se respektive kursplan. De är begränsade till cirka 2-3 per 7,5 högskolepoäng. Träffarna alternerar mellan Solna och Flemingsberg i Stockholm, se schema. Utöver eventuella fysiska träffar bedrivs lärandet enskilt, i grupp och seminarieform on-line.
 
Programansvarig institution är Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), medverkande institution är Institutionen för kvinnor och barns hälsa.

Inriktning Allmän pediatrisk omvårdnad, Anmälan HT24

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 60
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2024
 • Anmälningskod: KI-51003

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).

Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Inriktning Allmän pediatrisk omvårdnad, Anmälan VT25

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 60
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 september 2024
 • Anmälningskod: KI-52003

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).

Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Lise-Lott Rydström, lise-lott rydstrom@ki.se
Johanna Granhagen Jungner, johanna.granhagen-jungner@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning