Specialist­sjuksköterske­programmet - psykiatrisk vård, distans

Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Som specialistsjuksköterska inom psykiatri arbetar du självständigt med att organisera omvårdnaden och skapa förutsättningar för att omvårdnadsrelationer och vårdmiljö stödjer patientens återhämtning från psykisk ohälsa. Du tillämpar vårdvetenskapliga, medicinska och beteendevetenskapliga teorier och forskning för att bedriva personcentrerad omvårdnad på avancerad nivå. Du samverkar också interprofessionellt i team med andra vårdprofessioner.

Programmet förbereder för arbete inom psykiatrisk vård och ger dig kunskap om förhållanden i samhället som påverkar människors psykiska hälsa och fördjupad kunskap om omvårdnad vid psykisk ohälsa. Som specialistsjuksköterska inom psykiatri tar du bland annat fram strategier för stöd och bemötande av människor med psykisk ohälsa samt initierar och deltar i hälsofrämjande åtgärder.

Beskrivning

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård arbetar du till exempel inom specialistvård, primärvård, företagshälsovård, beroendevård eller inom kommunal vård och omsorg. Du arbetar självständigt med att organisera omvårdnaden och skapa förutsättningar för patientens återhämtning från psykisk ohälsa. Du samverkar också i team med andra vårdyrken.

Programmet är en distansutbildning på halvfart och genererar kunskap om förhållanden som påverkar människors psykiska hälsa och fördjupad kunskap om omvårdnad vid psykisk ohälsa. Teori och praktik integreras för att främja ett evidensbaserat, etiskt och personcentrerat förhållningssätt i vården av personer med psykisk ohälsa. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Utöver seminariedagar arbetar du bland annat med webbdiskussioner och litteraturstudier.
 
Fysiska träffar på kursorten sker max två dagar per 7,5 högskolepoäng under de teoretiska delarna av utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU (praktik) omfattar tre veckor med 32 timmar per vecka.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Information om distansutbildningen

Utbildningen bedrivs som distansutbildning på deltid. Det krävs att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till max två dagar per 7,5 högskolepoäng. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU (praktik) omfattar tre veckor med 32 timmar per vecka.

Efter studierna

Specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård arbetar till exempel inom specialistvård, primärvård, företagshälsovård, beroendevård, inom kommunal vård och omsorg och inom forskning.

Anmälan VT25

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 september 2024
 • Anmälningskod: KI-52010

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.
 
Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag. För mer information se tidplanen Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY).
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Lise-Lott Rydström, lise-lott.rydstrom@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning