För studenter på kursen Klinisk audiologi 3 kurskod 1AU076

Kursens övergripande mål är att ge studenten kunskap om och förståelse för den audiologiska rehabiliteringsprocessen utifrån kliniska aspekter. Kursen bygger vidare på kurserna Hörapparatteknik och Teknisk audiologi, och utgör grund för de kommande kurserna Hörselpedagogik och Verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan

Schema

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Klinisk audiologi 3 VT-24

Kursutvärdering

Kursvärdering VT-24

Kursanalys VT-24

Kontaktuppgifter

Annica Hagerman Sirelius

Kursansvarig/examinator
AH
Innehållsgranskare:
2024-05-13