För studenter på kursen Information om kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (22,5hp) kurskod 2LK111

Detta är en sida för kurs 2LK111 som är uppdelad i fyra moment: Reproduktion (10hp), Utveckling (10hp), Klinisk genetik (2 hp) och PU (0,5 hp). Här samlar vi övergripande information om hela kursen.

Kursplan

Inför kursstart

Introduktionsveckans mål och upplägg

Introduktionsveckan avser att förbereda kursdeltagarna både teoretiskt och praktiskt för den verksamhetsförlagda fortsättningen av kursen. De första två dagarna innebär föreläsningar kring sådant som vi anser viktigt att få redan i början.

Den lokala introduktionsdagen - dag tre - vid respektive sjukhus bjuder på praktiska demonstrationer och övningar i undersökningsteknik, samt praktisk information om era tjänstgöringar och schema. 

Examination & Ramschema

Examinationen består såväl av en teoretisk som en praktisk del. Den exakta utformningen av examinationen meddelas vid kursinformationen på respektive hemsjukhus. 

Vårterminen 2024

Kursen pågår 15/1-26/4 2024
Kull 1: 15/1 - 4/3 
Kull 2: 5/3- 26/4

Dugga Reproduktion:
Kull 1: 25/1
Kull 2: 14/3

Dugga Utveckling: 
Kull 1: 2/2
Kull 2: 22/3

BUP examination (delmoment i Utveckling)
Kull 1: 23/2
Kull 2: 12/4

 

OSCE Reproduktion:
Kull 1: 4/3
Kull 2: 22/4*
 

Examination Klinisk Genetik: 16/2 i Solna

Examination PU: I samband med utbildningen

 

Digital tentamen i skrivsal 26/4 2024 i Solna:

Tentamen Utveckling kl. 08:15-10:45

Tentamen Reproduktion kl. 14:15-16:45

 

Idrottsdag: 14/2

Inläsning: 22/4-25/4 (*OSCE kull 2 22/4)

 

Resttillfällen vårterminen 2024:

Klinisk Genetik: 4/6

Om-OSCE: 22/8

Om-tentamen Reproduktion och Utveckling: 23/8

 

Höstterminen 2024

Kursen pågår 2/9-3/12 2024
Kull 1: 2/9-16/10
Kull 2: 17/10-3/12

 

Dugga Reproduktion:
Kull 1: 12/9 
Kull 2: 31/10

 

Dugga Utveckling: 
Kull 1: 20/9
Kull 2: 8/11

 

BUP examination (delmoment i Utveckling)
Kull 1: 11/10
Kull 2: 22/11

 

OSCE Reproduktion:
Kull 1: 16/10
Kull 2: 28/11*
 

Examination Klinisk Genetik: 4/10 i Solna

Examination PU: I samband med utbildningen

 

Digital tentamen i skrivsal 3/12 2024:

Tentamen Reproduktion 08:15-10:45
Tentamen Utveckling kl. 14:15-16:45

 

Idrottsdag: 2/10

Inläsning:  28/11-2/12 (*OSCE kull 2: 28/11)

 

Resttillfällen höstterminen 2024:

Om-tentamen Reproduktion och Utveckling: 21/1 2025

Om-tentamen Klinisk Genetik: 22/1 2025

Om-OSCE: 23/1 2025

 

Mer detaljerade ramscheman inom kurs 2LK111 presenteras på sidan för respektive moment och sjukhus.
Personligt schema med namn publiceras i kursrummet Canvas senast två veckor innan kursstart.

Rutiner för anmälan till skriftlig examination:

Följande gäller för skriftliga examinationer inom kurs 2LK111 Klinisk medicin - inriktning Reproduktion och Utveckling:

 • För att delta i den skriftliga examinationen för moment Klinisk Genetik, moment Reproduktion och/eller moment Utveckling måste du anmäla dig till examinationen i Ladok.
  Observera att internationell kurs ges på vårterminen, vilket innebär att det finns två separata tentamenstillfällen i Ladok per moment. Kontrollera att du registrerar dig på svenskt tentamenstillfälle genom att välja det alternativ som är namngivet på svenska. Väljer du tentamenstillfället med engelskt namn får du skriva tentamen på engelska. 
 • Anmälan till ordinarie tentamenstillfälle öppnar vid kursstart och stänger 10 dagar innan tentamenstillfället.
 • Anmälan till omtentamenstillfälle öppnar cirka 5 dagar efter att resultat för ordinarie tentamen delgivits och stänger 10 dagar innan tentamenstillfället. Se ramschema för examinationsdagar.
 • I Ladok ser du hur lång tid det är kvar tills anmälan öppnar och när den stänger, detta finns under ”Examinationstillfällen” i menyn i Ladok.
 • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver kursregistrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör.
 • Giltigt NAIS-intyg för anpassning i studiesituation och pedagogiskt stöd bör mejlas till utbildningsadministratör vid kursstart alternativt allra senast vid anmälan till tentamen.
 • Observera att anmälan till tentamen inte ska ses som en bekräftelse om att få skriva tentamen. Du behöver vara godkänd på alla obligatoriska moment i kursen alternativt ansöka skriftligt om dispens hos momentansvarig för tillträde till den skriftliga examinationen.

Instruktionsfilm om hur du anmäler dig till examinationstillfälle i Ladok. 

Rutin vid sen anmälan till skriftlig examination:

Har du missat anmälningstiden för skriftlig examination så finns det möjlighet att göra anmälan vid skrivsalen. 

 • Sent anmälda studenter rekommenderas att vara vid skrivsalen 45 minuter före examinationens start. Sent anmälda studenter får tillträde vid det sena insläppet (30 minuter efter examinationens starttid) om alla förutsättningar för att få skriva är uppfyllda.
 • Du kommer att få skriva examinationen om det finns förutsättningar, t.ex. plats i skrivsal, koppling till Inspera, särskilt pedagogiskt stöd etc. samt att du behöver vara godkänd på alla obligatoriska moment i kursen alternativt ha godkänd skriftlig dispens från momentansvarig.  
 • Vid examinationssalen får du skriva upp dig på en kölista. 
 • Sent anmälda studenter tilldelas plats i skrivsalen i den ordning de anmält sig vid skrivsalen. 
 • De som inte får plats hänvisas till nästa examinationstillfälle. 

Rutiner för anmälan till om-OSCE:

Om-OSCE för vårterminen 2024 äger rum den 22 augusti på KTC i Huddinge.  Anmälan till Om-OSCE skickas via mejl senast 12 augusti till: christina.de.la.rosa@ki.se

Rest.uppgifter inför IST-ansökan

Följande gäller för studenter från VT24:

För att kursledningen ska kunna garantera att handledare och kursledning ska hinna rätta inlämnade rest.uppgifter från föregående termin och sedan hinna med att registrera samt helkursa i Ladok innan sista anmälningsdag för IST, så måste du lämna in rest.uppgifter senast 14 dagar innan sista anmälningsdag till IST. 
Sista anmälningsdag för studenter från VT 2024 för IST är 30 september 2024.

Detta innebär att rest.uppgifter ska vara inskickade till respektive handledare senast 16 september 2024.

Följande gäller för studenter från HT24:

För att kursledningen ska kunna garantera att handledare och kursledning ska hinna rätta inlämnade rest.uppgifter från föregående termin och sedan hinna med att registrera samt helkursa i Ladok innan sista anmälningsdag för IST, så måste du lämna in rest.uppgifter senast 14 dagar innan sista anmälningsdag till IST. 
Sista anmälningsdag för studenter från HT 2024 för IST är 17 februari 2025.

Detta innebär att rest.uppgifter ska vara inskickade till respektive handledare senast 3 februari 2025.

Registrering till kursen via Ladok

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. 

Kursanalys