För dig som är student på Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling

Kursen utgör Läkarprogrammets tema 6. Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap, kompetens och färdigheter för att på ett patientsäkert och professionellt sätt kunna diagnostisera och handlägga vanliga och allvarliga pediatriska, gynekologiska samt obstetriska hälsoproblem.