För studenter på kursen Klinisk genetik kurskod 2LK111

Klinisk Genetik är en del av kursen Reproduktion och Utveckling.
Varje läkare måste kunna söka upp aktuell information om en sällsynt genetisk sjukdom och på ett begripligt sätt kunna förmedla denna information till en patient samt kunna skriva en remiss för en genetisk laboratorieutredning eller genetisk vägledning.

Kursplan

Denna kompetens kan inte överlåtas åt ett fåtal specialister eftersom sällsynta genetiskt betingade sjukdomar drabbar 5% av befolkningen och alla läkare kommer i kontakt med dessa tillstånd. För att klara dessa mål behöver du en fördjupad kunskap om genetiska mekanismer bakom olika sjukdomar, lära dig hur patienter kan ha nytta av genetisk vägledning och gentester. Du behöver även en fördjupad insikt i etiska aspekter på anlagstestning och fosterdiagnostik. 

Undervisningen i Klinisk genetik sker som föreläsningar och gruppövningar.

Ramschema

Nedan presenteras exempel på hur ett föreläsnings- och seminarieschema kan se ut för moment Klinisk genetik.   

På kurssidan i Canvas presenteras schema för kommande termin senast 2 veckor innan kursstart.

 

Ramschema

Kontaktuppgifter

Momentansvarig

Profile image

Richard Rosenquist Brandell

Professor/Överläkare

Administratör

Profile image

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör