Examination i skrivsal

Information till dig som ska examineras i skrivsal om obligatorisk anmälan, regler i skrivsalen, förberedelse vid digital examinaion och vad som gäller om någon fuskar.
Det är viktigt att du läser informationen från din kurs om vad som gäller för ditt examinationstillfälle i canvas eller på kurswebben.

Anmälan

Anmälan till examinationen är obligatorisk och ska ske senast 10 dagar före examinationsdagen. Kursen informerar på canvas och kurswebb om anmälan.

Du ska vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle. Har du enbart examinationen kvar på kursen behöver du inte alltid vara omregistrerad. Läs vad som gäller för din kurs i canvas och på kurswebben.

 • Länk till anmälan finns i ladok när den öppnat för anmälan.
 • Har du missat anmälningstiden ska du kontakta kursen.
 • Kommer du oanmäld till examinationssalen får du tillträde till examinationen endast om det finns förutsättningar att ordna t.ex. plats och tillgång till Inspera.

Examinationssalen

Karolinska Institutet har flera examinationssalar.

 • Vilken examinationssal du ska vara i framgår av informationen från kursen.
 • Kom till examinationslokalen i god tid. Dörrarna stängs när examinationstiden startar och kommer du när dörrarna har stängts får du vänta till det sena insläppet 30 minuter senare.
 • Tänk på att inte störa andra studenter.
 • Du ska känna till reglerna för examination i skrivsal och följa instruktionerna från tentamensvakterna.

Plats i salen

 • Har du ditt schema i TimeEdit kommer du dagen innan att få en länk i schemat med information om din plats i salen.
 • Din placering kommer du också att kunna få vid inpassering i examinationslokalen.

Digital examination

Extra viktigt vid digital examination

Kontrollera din KI-inloggning – testa att logga in. Om du inte kan din KI-inloggning och lösenord kan det vara ett hinder för att skriva den digitala examinationen.

Läs mer om förberedelse inför digital examination.

Skrivsalsregler

Det ditt ansvar som student att ta del av, förstå och följa följande regler:

Placering

 • Fri placering är inte tillåten utan studenterna ska sitta på anvisad plats.
 • Tillåten utrustning vid skrivplatsen
 • Endast pennor, radergummi, pennvässare, förtäring och dryck, samt eventuella tillåtna hjälpmedel och böcker (enligt instruktion från examinator) får finnas på skrivplatsen.
 • Pennskrin, glasögonfodral, omslag till förtäring får inte finnas på skrivplatsen.
 • Ytterkläder och väskor ska lämnas på anvisad plats.
 • Mobiltelefoner och annan otillåten elektronisk utrustning ska vara avstängda och lämnas på anvisad plats.
 • Armbandsur och övriga klockor ska lämnas på anvisad plats.
 • Studenter får inte låna utrustning och hjälpmedel av andra studenter under tentamen.
 • Endast papper som tentamensvakten delat ut får användas.

Tider

 • För att undvika störningar och se till att alla får rätt information gäller:
 • Student som kommer försent får genomföra tentamen om förseningen är mindre än 30 minuter. Försenade studenter ges tillträde till skrivsalen 30 minuter efter att examinationen startat, efter att ha fått instruktioner utanför salen.
 • Student får lämna salen tidigast 30 minuter efter examinationens början.

Samtal

 • Samtal eller annan kommunikation mellan studenter får inte ske under tentamen.

Toalettbesök

 • Samtal får inte förekomma vid toalettbesök.
 • Vid toalettbesök skriver studenten namn och platskod på ”toalettbesökslista” och anger också tidpunkt för när hen går in och kommer ut från toaletten enligt instruktion från tentamensvakt.

Identitetskontroll

 • Studenten ska ha sin legitimation liggande på skrivplatsen.
 • Vid inlämning av examinationsunderlaget ska tentamensvakten göra en identitetskontroll.
 • Studenten ska identifiera sig med giltig legitimation.
 • Om en student inte kan uppvisa giltig legitimation, så ska tentamensvakten ta namnteckningsprov och notera namn och platskod. Studenten ska sedan uppvisa giltig legitimation för person utsedd av examinatorn före betygsbeslutet fattas.

InIämning av tentamen

 • Även om studenten inte skrivit något, så ska examinationsunderlaget lämnas in eftersom även blank skrivning räknas som provtillfälle.
 • Kladdpapper lämnas på skrivplatsen och får inte tas ut ur salen.

Misstanke om försök till fusk

Alla misstankar om fusk anmäls till rektor.

 • Student som är misstänkt för att försöka fuska får slutföra tentamen.
 • Examinationsunderlaget placeras i igenklistrat kuvert och rättas inte förrän beslut om ärendet har fattats. Vid digital examination markeras det i Inspera.

Störande beteende

 • Om en student uppenbart stör eller hindrar genomförandet av examinationen eller inte följer anvisningarna får tentamensvakten be studenten lämna salen.