För studenter på kursen Alkohol- och drogberoende - diagnostik och behandling ur ett bio-psykologiskt perspektiv (7,5 hp) kurskod 2PS038

Kursen ger en översikt över i vilka situationer psykologer kan stöta på problemet eller dess konsekvenser, samt vikten av att så tidigt som möjligt identifiera och behandla alkohol- eller drogberoende. Kursen tar bland annat upp psykologiska och neurovetenskapliga perspektiv på uppkomst, vidmakthållande samt tillfrisknande från beroende. Kursen ger också en översikt över evidensbaserad behandling (psykologiska modeller/läkemedelsbehandling).

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 7,5 hp.

Ramtider för VT24 är vecka 13-22.

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schema VT23

Kontaktuppgifter

Anders Hammarberg

Kursansvarig, examinator

Elin Uddenstig

Kursadministratör
AH
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-08-24