För studenter på kursen Arbete, aktivitet och delaktighet (15 hp) kurskod 1AR036

Termin 5 i arbetsterapeutprogrammet börjar med kursen arbete, aktivitet och delaktighet som fokuserar på samspelet mellan arbetsmiljö och individers hälsa. Särskilt fokus läggs på miljöfaktorer och sysselsättning samt evidensbaserad verksamhet. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till lärplattformen canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, arbetsformer och examination.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart VT23: Måndag 16/1 kl 11.00 i sal S 102. Se schemat för mer info.

Förbered dig genom att läsa igenom kursplanen. Där hittar du information om målen för kursen samt om litteratur och examination.

  • Mycket tid under de tre första veckorna går till arbetsmiljöundersökningen. Det är en gruppuppgift där ni ska genomföra ett besök på en arbetsplats som ni själva ordnar. Det kan vara bra att fundera i förväg på vilken arbetsplats ni skulle vilja besöka.
  • Sedan har ni fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Innan VFU startar har ni till uppgift att kontakta era handledare i samband men en litteraturuppgift. För att utföra uppgiften behöver ni ta reda på mer om verksamhetsområdet genom handledarna.
  • Kursen avslutas med två veckor som ägnas åt en evidensuppgift som utförs i par. Mer detaljer om uppgifter kommer att presenteras i kursintroduktionen.

Om pedagogiken

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättningar för dig som student att aktivt ta ansvar för ditt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, arbete i studiegrupper, fältstudier, bearbetning av litteratur, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Alla seminarier är obligatoriska om inget annat anges.

Kursregistrering

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i Ladok. Registreringsperioden är alltid en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema Arbete, aktivitet och delaktighet (1AR036) VT 23

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

Ris- och Roslåda

Denna kurs har inslag av VFU/VIL, på sådana kurser kan du som student tycka till i en digital ris- och roslåda om vad som varit bra, och vad som eventuellt varit mindre bra, med din VFU/VIL-period. Mer information och address hittar du här: RisRoslådan

Kontaktuppgifter

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare