För studenter på kursen Arbetslivsinriktad rehabilitering (7,5 hp) kurskod 3AH002

Kursen innehåller:
Teorier, modeller och aktuell forskning inom områdena sjukfrånvaro, arbetsförmåga och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Metoder för att bedöma arbetsförmåga.
Arbetssätt och metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering med särskilt fokus på åtgärder på arbetsplatsen.
Aktörerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering och hur de samverkar.
Betydelsen av åtgärder på arbetsplatsen för arbetsförmåga och återgång i arbete.

Kursplan

Särskild behörighet

Lägst betyg G på alla kurser inom respektive inriktning på termin 1 och termin 2, dvs:

Arbetsliv och hälsa,

Vetenskaplig metod samt

en av kurserna Arbetsrelaterade psykiska besvär, Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen eller Yrkesmedicin samt

en av kurserna Utredning och intervention, Exponering, riskbedömning och intervention eller Hälsofrämjande arbete i arbetslivet.

Välkomstinformation

Om kursen

Kurstider: 2024-11-11 - 2025-01-19

Undervisningen utgörs av distansutbildning och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart. Mer information om webbregistrering.

Allmän information om kursen

Kursen ges nästkommande tillfälle HT24.

Kursens innehåll

Kursen innehåller:

Teorier, modeller och aktuell forskning inom områdena sjukfrånvaro, arbetsförmåga och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Metoder för att bedöma arbetsförmåga.

Arbetssätt och metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering med särskilt fokus på åtgärder på arbetsplatsen.

Aktörerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering och hur de samverkar.

Betydelsen av åtgärder på arbetsplatsen för arbetsförmåga och återgång i arbete.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. 

Vi använder oss främst av lärplattformen Canvas, Zoom och Google Drive. Läs mer om Digitala tjänster och verktyg för studenter här.

Schema

Undervisningen utgörs av distansutbildning. Alla obligatoriska moment är förlagda till måndagar och/eller tisdagar.

Övergripande schema kan du ladda ner här senast två veckor innan kursstart.

Preliminär veckoplanering HT22

Kursansvarig och kontaktperson

Profile image

Elisabeth Björk Brämberg

Kursansvarig/Examinator
Profile image

Caroline Olsson

Kursansvarig
852486506
Profile image

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
EB
Innehållsgranskare:
2024-02-15