För studenter på kursen Arbetslivsinriktad rehabilitering (7,5 hp) kurskod 3AH002

Kursen innehåller:
Teorier, modeller och aktuell forskning inom områdena sjukfrånvaro, arbetsförmåga och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Metoder för att bedöma arbetsförmåga.
Arbetssätt och metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering med särskilt fokus på åtgärder på arbetsplatsen.
Aktörerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering och hur de samverkar.
Betydelsen av åtgärder på arbetsplatsen för arbetsförmåga och återgång i arbete.

Kursplan

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kurserna:

Arbetsliv och hälsa,

Vetenskaplig metod samt

en av kurserna Arbetsrelaterade psykiska besvär, Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen eller Yrkesmedicin samt

en av kurserna Utredning och intervention, Exponering, riskbedömning och intervention eller Hälsofrämjande arbete i arbetslivet.

Välkomstinformation

Om kursen

Undervisningen utgörs av distansutbildning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart. Mer information om webbregistrering.

Allmän information om kursen

Kursen ges nästkommande tillfälle den 9 Nov 2020 - 17 januari 2021. På grund av Covid -19 ges kursen helt på distans.

Kursens innehåll

Kursen innehåller:

Teorier, modeller och aktuell forskning inom områdena sjukfrånvaro, arbetsförmåga och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Metoder för att bedöma arbetsförmåga.

Arbetssätt och metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering med särskilt fokus på åtgärder på arbetsplatsen.

Aktörerna inom arbetslivsinriktad rehabilitering och hur de samverkar.

Betydelsen av åtgärder på arbetsplatsen för arbetsförmåga och återgång i arbete.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. Nedan listar vi vilka program vi använder inom kursen och vad de olika programmen används till.

Canvas

Kontakter mellan studenter samt med lärare sker via den webbaserade lärplattformen Canvas. Kursrummet i Canvas öppnas för studenter antagna till magisterprogrammet i arbete och hälsa vid kursstart. Dina inloggningsuppgifter får du när du aktiverar ditt studentkonto. Mer om detta kan du läsa här.

Zoom

Funktion för att delta i möten och föreläsningar via sin dator. Man kan delta med ljud och bild, men det gör man inte alltid. Ibland är man tyst och bara tittar på t ex en föreläsning.

Google Drive

Vår plattform för att spara dokument som andra ska komma åt för att läsa och/eller ändra. Du skapar ditt Google-konto här

Schema

Undervisningen utgörs av distansutbildning. Alla obligatoriska moment är förlagda till tisdagar förutom den 2/12, som är en onsdag.

Övergripande schema kan du ladda ner här.

Övergripande schema

Kursansvarig och kontaktperson

Andreas Eklund

Kursansvarig

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare