För studenter på kursen Audiologisk patologi kurskod 1AU078

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper om audiogramtolkning samt hörsel- och balanssystemets patologi.

Kursplan

Schema

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Schema Audiologisk patologi VT24

Kursutvärdering

Kursvärdering VT24

Kursanalys VT24

Kontaktuppgifter

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920
JE
Innehållsgranskare:
2024-03-21