För studenter på kursen Audiologisk patologi kurskod 1AU078

Kursens övergripande mål är att studenten ska inhämta grundläggande kunskaper om audiogramtolkning samt hörsel- och balanssystemets patologi.

Kursplan

Schema

Här publiceras schemat senast 2 veckor innan kursstart

Schema Audiologisk patologi VT23

Kursutvärdering

Kursvärdering VT23

Kursanalys VT23

Kontaktuppgifter

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936
JE
Innehållsgranskare:
2023-03-30