För dig som är student på Audionomprogrammet Ny student på audionomprogrammet

Välkommen till audionomprogrammet vid Karolinska institutet. Här hittar du information om kursstart, registrering och annan viktig information inför terminsstarten.

Välkommen till Audionomprogrammet!

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 21 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet. Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. 
Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2023.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

2. Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.

Du kan registrera dig under perioden 2023-08-02 – 2023-08-16 (kl. 23.59).

Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Den inledande kurs du ska registrera dig på är:

Audiologisk grundkurs, kurskod: 1AU070

Du registrerar dig under perioden 2023-08-02 – 2023-08-16 (kl. 23.59). genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Där kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se. Om du vill lämna återbud efter att du har registrerat dig på den inledande kursen kontaktar du antagning@ki.se.

3. Program- och kursstart 

Datum: 2023-08-28

Tid: 09.30

Lokal: Sal 515
Alfred Nobels Allé 10, 141 52 Huddinge, Campus Flemingsberg. Ta hissen upp till plan 5 sedan ligger salen till vänster när du går ur hissen.

Uppropet är obligatoriskt. Ta med legitimation.
Om du får förhinder som du inte rår över så måste du kontakta 
monica.beckius-hellgren@ki.se 
Är du inte närvarande eller inte hört av dig anses du lämnat återbud till kursen. 


Litteratur till kursen audiologisk grundkurs

I kurslitteraturen ingår en kursbok som heter; 

Clark, John Greer. Counseling-infused audiologic care

3rd edition. : Cincinnait, OH : Inkus Press, 2018 - pages cm ISBN:9781732110410  LIBRIS-ID:19l85x50zs2ndkf3

Studenter rekommenderas att köpa kursboken och beställa den i god tid inför kursstart. Boken kommer också att återanvändas i flera kurser under senare terminer.

 

Välkomstceremoni och mässa 1 september 

Den 1 september arrangerar KI en välkomstceremoni för alla nyantagna studenter på de nationella programmen. Du kommer att få en inbjudan till välkomstceremonin till din mejl. 

Mer information om ceremonin och välkomnandet för nya studenter publiceras på: http://ki.se/valkommen . Där hittar du även allmän information till dig som är ny student vid KI.

 

Checklista för dig som är ny student

Här är en checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅS
Innehållsgranskare:
2023-06-29