För studenter på kursen Barn- och Ungdomspsykiatri kurskod 2LK111

Under moment Utveckling ingår också ett delmoment i barn- och ungdomspsykiatri. Tiden fördelas mellan föreläsningar, seminarier, webbutbildning och examinationsuppgift.

Kursplan

Upplägg delmoment barn- och ungdomspsykiatri

Redan under termin 9 introducerades skillnaderna mellan barnpsykiatri och vuxenpsykiatri. Den här kursen inleds med en översiktsföreläsning. Under din placering på respektive barnsjukhus sker två seminarier i mindre grupp, där du behöver förbereda dig genom att gå igenom ett antal patientfall och fundera på de frågor vi diskuterar gemensamt på seminariet.

Vi har också en heldag med fokus på suicidprevention och hur man gör när man möter suicidala barn och ungdomar. Även ifall den dagen inte är obligatorisk rekommenderar vi den varmt. Den har genomförts för över 1 000 deltagare i olika sammanhang och brukar uppskattas just för att den innehåller kliniskt användbara moment. Bland annat får du öva på att formulera en suicidriskmotivering. Ta gärna med dig din dator.

I slutet av kursen behöver du lämna in en examinationsuppgift som bygger på ett patientfall från din VFU i barnmedicin. Det finns tydliga bedömningskriterier. Efteråt kommer du få personliga kommentarer från en av våra seminarieledare som är väl värda att läsa. I enstaka fall kan du behöva komplettera något i uppgiften utifrån de bedömningskriterier som finns.

 

Schema barn- och ungdomspsykiatri

Se schema för respektive campus.

Anna Lundh

Delmomentansvarig barn- och ungdomspsykiatri
AL
Innehållsgranskare:
Elina Ampuja
2024-04-10