För studenter på kursen Barnkirurgi kurskod 2LK111

Under moment Utveckling är alla studenter placerade en vecka på barnkirurgen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna. Målet med din vecka hos oss är att du skall lära dig hantera vanliga barnkirurgiska, barnurologiska och barnortopediska diagnoser, samt bli bekant med några av de vanligaste missbildningarna.

Kursplan

Upplägg delmoment barnkirurgi

Kursen omfattar seminarier, en halvdags klinisk placering på mottagning, en kvälls- eller helgjour med barnkirurgjouren/akuten samt möjlighet att auskultera en förmiddag på operation. Kursveckan avslutas med ett sammanfattande seminarium där vi diskuterar lärorika patientfall från veckan samt ett Kahoot-quiz där du får möjlighet att utvärdera vad du lärt dig under kursen. Quizet är ett självtest och inte en examination. Inför seminarierna skall du förbereda dig genom att gå igenom ett antal patientfall och filmer, se flik "Seminarier" och "Kirurgi seminariefall och handouts".

För varje vecka finns ett detaljschema för seminarier samt ett individuellt kliniskt placeringsschema. Se exempel på hur ett ramschema kan se ut för barnkirurgi nedan. 

Färdigt barnkirurgischema presenteras i kurssida Canvas senast 2 veckor innan kursstart. 

Anna Svenningsson

Amanuens delmoment barnkirugi
AS
Innehållsgranskare:
Hanna Bergström
2023-08-09