För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Ny student på barnmorskeprogrammet

Välkommen till barnmorskeprogrammet. För att tacka ja till din plats besvarar du den enkät som skickas från antagningsenheten och registrerar dig på den första kursen på programmet. Du behöver också aktivera ditt studentkonto.

Tacka ja till din plats

Antagningsbesked skickas ut i slutet av oktober 2023. I samband med antagningsbeskedet får du som antagits en enkät. För att behålla din plats på programmet tackar du ja genom att svara på enkäten. Länk till enkäten får du i ditt antagningsbesked. 

I december får du som har antagits till programmet ett välkomstmail med information inför kursstart. Det är obligatorisk närvaro första kursdagen. 

Aktivera ditt studentkonto

Som student måste du ha ett aktivt studentkonto. Är det första gången du är student vid Karolinska Institutet måste du själv aktivera ett studentkonto. Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare.

Registrering

Registrering på programmets inledande kurs är möjlig mellan den 28 december och 8 januari (2023-12-28 till 2024-01-08 kl 23:59). Om du inte registrerar dig inom utsatt tid eller deltar vid den obligatoriska första dagen räknas detta som ett återbud till platsen och antagningen återkallas.

Du registrerar dig till den första kursen på programmet genom att logga in i Ladok. Kontrollera att dina uppgifter stämmer och ändra dem vid behov. Du kan även själv skriva ut studieintyg efter registreringen.

Kursen du ska registrera dig på är Reproduktionens fysiologi och psykologi 12 hpkurskod 2BM019. Mer information om webbregistrering.

Besök gärna Välkommen till Karolinska Institutet för allmän information till dig som är ny student. 

Kurs- och programstart

Första kursen på programmet är Reproduktionens fysiologi och psykologi 12 hp

Kursstart för VT24 är den 15 januari kl 09.00. Obligatorisk närvaro första dagen.

Schema för kursen publiceras på kurswebben senast två veckor före kursstart.

Karta över KI Campus Solna  

Information om programmet och kontaktuppgifter

Du hittar mer information på programwebben. Där finns exempelvis en programöversikt med information om de kurser som ges inom programmet, studieadministrativ information samt kontaktuppgifter till både lärare och administrativ personal. 

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats så gör du det via ”Mina sidor” på den nationella sidan antagning.se. Detta är möjligt fram till första registreringsdag.

Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat mailar du istället till KI:s egen antagningsenhet antagning@ki.se eller direkt till programhandläggare.

Anstånd

Information och ansökningsformulär om anstånd med studiestarten (det vill säga senarelägga studiestarten) finns hos Antagningen

Söker du anstånd behöver du även meddela programhandläggare så vi kan kalla in reserv i ditt ställe.

AW
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-11-27