För studenter på kursen Examensarbete i psykologi (15 hp) kurskod 2PS013

Kursen Examensarbete i psykologi (15 hp) har som syfte att elever ska få tillfälle att fördjupa sina kunskaper i psykologi och psykologisk metod genom att självständigt planera och genomföra ett forskningsinriktat uppsatsarbete i huvudområdet psykologi.

Kursplan

Information

Denna kurs finns i utbudet av valbara kurser på Psykologprogrammets sjätte termin och är på 15 hp.

Ramtider för VT24 är vecka 8-22.

Uppsatskatalog VT23

 

Registrera dig på kurser i nya Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Schema

Schema VT23

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Johan Lundström

Kursansvarig och examinator

Elin Uddenstig

Kursadministratör
JL
Innehållsgranskare:
Elin Uddenstig
2023-08-24