För studenter på kursen Global sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa samt barnmorskans profession (3 hp) kurskod 2BM029

Kursen omfattar teoretisk undervisning om sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa ur ett globalt, interkulturellt, genus- och rättighetsperspektiv. Delar av kursen ges på engelska. Här på kurswebben hittar du kursplan, kursutvärdering, schema och kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart VT24

Kursen ges första gången vårterminen 2024. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Se kursvärdering och kursanslys nedan från föregående kurs Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (4,5 hp).

 

Schema - föregående termin

Kontaktuppgifter

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare
MK
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-09-04