För studenter på kursen Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen (30 hp) kurskod 7KL000

Den grundläggande kursen sträcker sig över hela höstterminen och pågår i 20 veckor. Kursen består av två delar; en klinisk praktisk del som fokuserar på studenternas färdigheter, och en teoretisk medicinsk del där fokus ligger på kunskap och förståelse.

Kursplan

Välkomstinformation

Under den kliniska praktiska delen har studenterna placering på vårdavdelningar, mottagningar, akutmottagningar samt vårdcentraler inom primärvården under handledning. Den teoretiska delen syftar till att studenterna ska komplettera och integrera sitt tidigare vetande med uppdaterad och essentiell kunskap inom de ingående specialiteterna. De praktiska och teoretiska delarna varvas under hela kursen.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärdering

Kursanalys

Kursperiod

HT 2023: 2023-08-28 - 2024-01-14

Kontaktuppgifter

 

Linda Appelberg

Klinisk assistent
Profile image

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör
BF
Innehållsgranskare:
Yvonne Edlund
2023-06-28