För studenter på kursen Gynekologisk endokrinologi och fertilitet, 7.5 hp kurskod 2LK174

Kursens övergripande mål är att uppnå fördjupade kunskaper inom gynekologisk endokrinologi, hormonbehandling och reproduktionsmedicin i syfte att kunna handlägga patienter med hormonella rubbningar och fertilitetsproblematik samt att kunna bedriva rådgivning om preventivmedel och hormonbehandling i klimakteriet.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen ges på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Kursen bygger på fallbaserade seminarier och verksamhetsförlagd utbildning. Examinationen är i form av ett mindre projektarbete enskilt eller i grupp med avslutande muntlig och skriftlig redovisning.

Mycket varmt välkommen!

Angelica Lindén Hirschberg
Professor

 

Kursbeskrivning

Hormonella störningar och blödningsrubbningar är de vanligaste orsakerna till att kvinnor söker läkare. Balansen mellan olika könshormoner har avgörande betydelse för kroppssammansättning och metabolism. Östrogenbrist ökar risken för osteoporos och hjärtkärlsjukdom. Polycystiskt ovariesyndrom, som förekommer hos 5-10 % av kvinnor i fertil ålder, kännetecknas av nedsatt fertilitet, ökade halter av manligt könshormon, övervikt och insulinresistens. Dessa kvinnor har en ökad risk att utveckla typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom. Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15 % av alla par och är ett kliniskt problem med psykosociala konsekvenser. Den snabba tekniska utvecklingen inom området skapar möjligheter men även etiska problem.

Cirka en miljon svenska kvinnor behandlas dagligen med könshormoner av olika slag som i p-piller, för blödningsrubbningar samt som behandling mot klimakteriebesvär. Kunskapen om könshormoners effekter på bröst, livmoder samt hjärta och kärl ökar snabbt och har fått oss att omvärdera tidigare uppfattningar. Hjärnan är också ett viktigt målorgan för könshormoner. Ökad kunskap om fördelar och risker med hormonbehandling har stor betydelse för kvinnors hälsa.

I kursen ingår fördjupning kring diagnostik och behandling av hormonella rubbningar hos kvinnor, hormoner och gynekologisk cancer inklusive bröstcancer, fertilitetskontroll, hormonbehandling i klimakteriet, kvinnlig och manlig infertilitet samt mentala tillstånd relaterade till menstruationscykeln, graviditet och amning.

 

Undervisningsform

Föreläsningar varvas med problemorienterade seminarier och falldiskussioner. Kliniska placeringar vid olika specialmottagningar och enheter ingår. Examinationen är i form av ett mindre projektarbete enskilt eller i grupp med avslutande muntlig och skriftlig redovisning.

 

Kursperiod

Höstterminen 2024: Onsdag 2024-12-04 – Torsdag 2025-01-16*

Vårterminen 2025: Fredag 2025-05-02 – Torsdag 2025-06-05

*Vänligen observera att kliniska placeringar kan förekomma i mellandagarna samt vecka 1.

Registrering till kursen via Ladok

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering.

Schema

Nedan presenteras exempel på hur ett seminarieschema samt VFU-schema kan se ut. Detaljerat teorischema presenteras i TimeEdit.

Fastställt schema publiceras i Canvas senast två veckor innan kursstart. 

Kursanalys

Kontaktpersoner

Ivika Jakson

Klinisk assistent

Hanna Bergström

Kursadministratör

Studentrepresentant

Läkarprogrammet termin 11
AL
Innehållsgranskare:
Hanna Bergström
2024-04-10