För studenter på kursen Gynekologisk och sexuell hälsa (10,5 hp) kurskod 2BM025

Kursen ger en fördjupning inom gynekologisk och sexuell hälsa. Teman som ingår är till exempel gynekologiska sjukdomstillstånd, sexualfysiologi, antikonception och sexuellt överförbara infektioner. Även frågor om klimakteriet, abort, HBTQ, våld mot kvinnor och ofrivillig barnlöshet behandlas. Här på kurswebben hittar du schema, kursutvärdering samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT23

Kursstart måndag den 6 november. Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Kursavslut söndag den 24 december 2023.

Schema - föregående termin

Kontaktuppgifter

Sofia Alsing

Kursansvarig
0735-674647

Ewa Andersson

Examinator

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare
SA
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-06-20