För studenter på kursen Gynekologisk och sexuell hälsa (10,5 hp) kurskod 2BM025

Kursen ger en fördjupning inom gynekologisk och sexuell hälsa. Teman som ingår är till exempel gynekologiska sjukdomstillstånd, sexualfysiologi, antikonception och sexuellt överförbara infektioner. Även frågor om klimakteriet, abort, HBTQ, våld mot kvinnor och ofrivillig barnlöshet behandlas. Här på kurswebben hittar du schema, kursutvärdering samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Kursstart HT22

Kursstart måndag den 7 november 2022. Schema publiceras 2 veckor före kursstart.

Kursavslut söndag den 25 december 2022.

Schema - med reservation för ändringar

Kontaktuppgifter

Sofia Alsing

Kursansvarig

Ewa Andersson

Examinator

Sofie Dahl

Utbildningsadministratör
08-524 824 66

Emelie Ahlin

Studievägledare