För studenter på kursen Information om kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (22,5hp) kurskod 2LK111

Detta är en sida för kurs 2LK111 som är uppdelad i fyra moment: Reproduktion (10hp), Utveckling (10hp), Klinisk genetik (2 hp) och PU (0,5 hp). Här samlar vi övergripande information om hela kursen.

Kursplan

Inför kursstart

Introduktionsveckans mål och uppläggning

Introduktionsveckan avser att förbereda kursdeltagarna både teoretiskt och praktiskt för den verksamhetsförlagda fortsättningen av kursen. De första två dagarna innebär föreläsningar kring sådant som vi anser viktigt att få redan i början.

Den lokala introduktionsdagen - dag tre - vid respektive sjukhus bjuder på praktiska demonstrationer och övningar i undersökningsteknik, samt praktisk information om era tjänstgöringar och schema. 

Examination & Ramschema

Examinationen består såväl av en teoretisk som en praktisk del. Den exakta utformningen av examinationen meddelas vid kursinformationen på respektive hemsjukhus. 

Vårterminen 2021

Kursen pågår 18/1-30/4 2021
Kull 1: 18/1 - 3/3 
Kull 2: 4/3 - 30/4
 

Dugga Reproduktion:
Kull 1: 4/2
Kull 2: 18/3
 

Dugga Utveckling: 
Kull 1: 5/2
Kull 2: 19/3
 

OSCE Reproduktion:
Kull 1: 26/2
Kull 2: 27/4*
 

Examination Klinisk Genetik: 23/4 i Solna

Examination PU: I samband med utbildningen

 

Tentamen 29/4 i Solna:

Tentamen Utveckling kl. 08.30-11.00
Tentamen Reproduktion kl. 13.00-15.30

Eventuella intyg som avser förlängd skrivtid vid tentamen skickas till utbildningsadministratör minst 2 veckor innan tentamentillfälle.

 

Idrottsdag: 17/2

Inläsning:  6/4-9/4 och 26/4-28/4 (*OSCE kull 2 27/4)

 

Höstterminen 2021

Kursen pågår 30/8-30/11 2021
Kull 1: 30/8 - 13/10
Kull 2: 14/10 - 30/11
 

Dugga Reproduktion:
Kull 1: 16/9 
Kull 2: 28/10
 

Dugga Utveckling: 
Kull 1: 17/9
Kull 2: 29/10
 

OSCE Reproduktion:
Kull 1: 8/10
Kull 2: 25/11*
 

Examination Klinisk Genetik: 19/11 i Solna

Examination PU: I samband med utbildningen

 

Tentamen 30/11 2021:

Tentamen Reproduktion kl. 08.30-11.00
Tentamen Utveckling kl. 13.00-15.30 

Eventuella intyg som avser förlängd skrivtid vid tentamen skickas till utbildningsadministratör minst 2 veckor innan tentamentillfälle.

 

Idrottsdag: 29/9

Inläsning:  25/11-29/11 (*OSCE kull 2 25/11)

 

Mer detaljerade ramscheman inom kurs 2LK111 presenteras på sidan för respektive moment och sjukhus.
Personligt schema med namn publiceras i kursrummet Canvas senast två veckor innan kursstart.

Omtentamen och Om-OSCE

Vårterminen 2021

Tentamen VT21 ges den 29 april 2021 i Solna. Du som skall skriva Om-tentamen vid detta tillfälle behöver skicka en anmälan via mail senast 15 april till: 

Tentamen Utveckling kl. 08.30-11.00: kursexp-alb@kbh.ki.se 
Tentamen Reproduktion kl. 13.00-15.30: kursexp-obgyn@kbh.ki.se

Vänligen notera att eventuella intyg som avser förlängd skrivtid skall bifogas i mailet.

 

Resttillfällen: 

Om-OSCE äger rum den 19 Aug 2021 i Solna.                                                       

Anmälan till Om-OSCE skickas via mail senast 9 augusti till: kursexp-obgyn@kbh.ki.se

Om-tentamen äger rum den 20 Aug 2021 i Solna.

 

Resttillfällen gällande VFU eller seminarium

För resttillfällen gällande VFU eller seminarium, vänligen se mer information om hur du ska gå tillväga i kursrummet Canvas under respektive moment och underrubrikerna VFU alternativt Seminarium. För övriga frågor kring restuppgifter, vänligen kontakta kursadministratör på respektive moment och sjukhus. 
Om du ska ta igen VFU-rester efter terminsslut så behöver du i god tid planera tillsammans med respektive sjukhus när detta ska tas igen, så att alla behörigheter du behöver kan beställas.

 

Rest.uppgifter inför IST-ansökan studenter från VT21

För att kursledningen ska kunna garantera att handledare och kursledning ska hinna rätta inlämnade rest.uppgifter från HT20 och sedan hinna med att registrera samt helkursa i Ladok innan sista anmälningsdag för IST, så måste du lämna in rest.uppgifter senast 14 dagar innan sista anmälningsdag till IST. 
Sista anmälningsdag för studenter från VT 2021 för IST är 27 september 2021.

Detta innebär att rest.uppgifter ska vara inskickade till respektive handledare senast 13 september 2021.

Registrering till kursen via Ladok

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. 

Kursutvärderingar

Kursutvärderingar presenteras på sidan för respektive moment och sjukhus.

Kursanalys