För studenter på kursen Information om kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (22,5hp) kurskod 2LK111

Detta är en sida för kurs 2LK111 som är uppdelad i fyra moment: Reproduktion (10hp), Utveckling (10hp), Klinisk genetik (2 hp) och PU (0,5 hp). Här samlar vi övergripande information om hela kursen.

Kursplan

Inför kursstart

Introduktionsveckans mål och upplägg

Introduktionsveckan avser att förbereda kursdeltagarna både teoretiskt och praktiskt för den verksamhetsförlagda fortsättningen av kursen. De första två dagarna innebär föreläsningar kring sådant som vi anser viktigt att få redan i början.

Den lokala introduktionsdagen - dag tre - vid respektive sjukhus bjuder på praktiska demonstrationer och övningar i undersökningsteknik, samt praktisk information om era tjänstgöringar och schema. 

Examination & Ramschema

Examinationen består såväl av en teoretisk som en praktisk del. Den exakta utformningen av examinationen meddelas vid kursinformationen på respektive hemsjukhus. 

Höstterminen 2022

Kursen pågår 29/8-30/11 2022
Kull 1: 29/8 - 12/10
Kull 2: 13/10 - 30/11
 

Dugga Reproduktion:
Kull 1: 15/9 
Kull 2: 27/10
 

Dugga Utveckling: 
Kull 1: 16/9
Kull 2: 28/10
 

BUP examination (delmoment i Utveckling)
Kull 1: 7/10
Kull 2: 18/11
 

OSCE Reproduktion:
Kull 1: 12/10
Kull 2: 24/11*
 

Examination Klinisk Genetik: 18/11 i Solna

Examination PU: I samband med utbildningen

 

Digital tentamen i skrivsal 30/11 2022:

Tentamen Reproduktion kl. 08.30-11.00
Tentamen Utveckling kl. 13.00-15.30 

Eventuella intyg som avser förlängd skrivtid vid tentamen skickas till utbildningsadministratör minst 2 veckor innan tentamentillfälle.

 

Idrottsdag: 28/9

Inläsning:  24/11-29/11 (*OSCE kull 2 24/11)

 

 

Vårterminen 2023

Kursen pågår 16/1-27/4 2023
Kull 1: 16/1 - 1/3 
Kull 2: 2/3- 27/4

Dugga Reproduktion:
Kull 1: 2/2
Kull 2: 16/3
 

Dugga Utveckling: 
Kull 1: 3/2
Kull 2: 17/3


BUP examination (delmoment i Utveckling)
Kull 1: 24/2
Kull 2: 17/4
 

OSCE Reproduktion:
Kull 1: 24/2
Kull 2: 24/4*
 

Examination Klinisk Genetik:
17/2 i Solna

Examination PU:
I samband med utbildningen

 

Digital tentamen i skrivsal 27/4 2023:

Tentamen Utveckling - förmiddag

Tentamen Reproduktion - eftermiddag
 

Eventuella intyg som avser förlängd skrivtid vid tentamen skickas till utbildningsadministratör minst 2 veckor innan tentamentillfälle.

 

Idrottsdag: 15/2

Inläsning:  24/4-26/4 (*OSCE kull 2 24/4)

 

Mer detaljerade ramscheman inom kurs 2LK111 presenteras på sidan för respektive moment och sjukhus.
Personligt schema med namn publiceras i kursrummet Canvas senast två veckor innan kursstart.

Omtentamen och Om-OSCE

Resttillfällen: 

Höstterminen 2022

Tentamen HT22 ges den 30 november 2022 i Solna. Du som skall skriva Om-tentamen vid detta tillfälle behöver skicka en anmälan via mejl senast 21 november till: 

Tentamen Reproduktion kl. 08:30-11.00: kursexp-obgyn@kbh.ki.se

Tentamen Utveckling kl. 13.00-15.30: kursexp-alb@kbh.ki.se

Vänligen notera att eventuella intyg som avser förlängd skrivtid skall bifogas i mejlet.

 

Om-tentamen Klinisk Genetik äger rum den 18 januari 2023.

 

Om-OSCE äger rum den 19 januari 2023 på KTC Danderyd. 

Anmälan till Om-OSCE skickas via mejl senast 9 januari till: annika.karnekull@ki.se 

 

Om-tentamen äger rum den 20 januari 2023.

Du som skall skriva Om-tentamen vid detta tillfälle behöver skicka en anmälan via mejl senast 9 januari till:

Tentamen Reproduktion kl. 08:30-11.00: annika.karnekull@ki.se

Tentamen Utveckling kl. 13.00-15.30: nina.risti@ki.se

Vänligen notera att eventuella intyg som avser förlängd skrivtid skall bifogas i mailet.

 

Resttillfällen gällande VFU eller seminarium

För resttillfällen gällande VFU eller seminarium, vänligen se mer information om hur du ska gå tillväga i kursrummet Canvas under respektive moment och underrubrikerna VFU alternativt Seminarium. För övriga frågor kring restuppgifter, vänligen kontakta kursadministratör på respektive moment och sjukhus. 
Om du ska ta igen VFU-rester efter terminsslut så behöver du i god tid planera tillsammans med respektive sjukhus när detta ska tas igen, så att alla behörigheter du behöver kan beställas.

 

Rest.uppgifter inför IST-ansökan studenter från HT22

För att kursledningen ska kunna garantera att handledare och kursledning ska hinna rätta inlämnade rest.uppgifter från föregående termin och sedan hinna med att registrera samt helkursa i Ladok innan sista anmälningsdag för IST, så måste du lämna in rest.uppgifter senast 14 dagar innan sista anmälningsdag till IST. 
Sista anmälningsdag för studenter från HT 2022 för IST är 13 februari 2023.

Detta innebär att rest.uppgifter ska vara inskickade till respektive handledare senast 30 januari 2023.

 

Rest.uppgifter inför IST-ansökan studenter från VT23

För att kursledningen ska kunna garantera att handledare och kursledning ska hinna rätta inlämnade rest.uppgifter från föregående termin och sedan hinna med att registrera samt helkursa i Ladok innan sista anmälningsdag för IST, så måste du lämna in rest.uppgifter senast 14 dagar innan sista anmälningsdag till IST. 
Sista anmälningsdag för studenter från VT 2023 för IST är 25 september 2023.

Detta innebär att rest.uppgifter ska vara inskickade till respektive handledare senast 11 september 2023.

Registrering till kursen via Ladok

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart. 

Kursutvärderingar

Kursutvärderingar till och med hösttermin 2020 presenteras på sidan för respektive moment och sjukhus.
Från vårtermin 2021 presenteras moment Utveckling och Reproduktions kursutvärderingar nedan. 

Kursanalys